تمام مطالب برچسب :

نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس انسان و محیط زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. در چند سال اخیر با کاهش بارندگی و آب پشت سدها و آلودگی روزهای بیشتری نسبت به سال‌های قبل و … توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست شده و یکی از این اقدامات اضافه کردن این درس به دروس رشته‌های نظری هست. تا نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر نسبت به محیط‌زیست پرورش دهند. امیدواریم با کسب نمره بالا در امتحان این درس، معدل خود را بهبود دهید.

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زمین شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. احتمالا دانش آموزان رشته‌ی تجربی با دروس حفظی نباید مشکلی داشته باشند و شاید یک نفر با یک‌بار خواندن به آمادگی خوبی می‌رسد، در مقابل ممکن هست شخصی دیگر باید چند بار مطالعه کند تا برای امتحان به‌خوبی آماده شود، پس براساس توانایی‌های خود مطالعه کنید نه براساس نحوه‌ی مطالعه دوستان خود.

نمونه سوال نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. اصلی‌ترین سؤال که بیشترین نمره را معمولاً در امتحان این درس دارد، نوشتن متن برای یکی از موضوعات از چند موضوع گفته‌شده دبیر موردنظر است. که کافیست علاوه بر نوشتن متن خوب، نشانه‌های نگارشی و املای واژگان را در متن خود رعایت کنید.

نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. به طور کلی فایل زبر شامل سوالاتی از قبیل: نوشتن نثر روان برای اشعار و عبارت های ادبی معنی کردن کلمات در عبارات نوشتن املای درست کلمات و …

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم.  نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید: آگاهی از نحوه ی زندگی پس از مرگ و چگونه زیستن مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟ اگر پیامبری در مقام تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد، چه پیامدی خواهد داشت؟ دومورد از نکاتی را که پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با قران و اهل بیت (ع) در حدیث ثقلین بیان فرمودند، بنویسید. پیامبر اکرم(ص) چگونه عدالت را میان مسلمانان برقرار کرد؟ جملات زیر […]

نمونه سوال شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: با توجه به نمودار روبرو پاسخ دهید: (شکل در فایل) ۱) فرایند داده شده گرماگیر است یا گرماده؟ چرا؟ ۲) نمودار، فرایند هم‌دما شدن شیر در بدن را نشان می‌دهد یا گوارش سوخت‌وساز شیر در بدن؟ ۳) بخش عمده انرژی موجود در شیر به چه صورت به بدن می‌رسد؟ (فرایند گوارش و سوخت‌وساز یا هم‌دما شدن شیر در بدن) پاسخ: ۱) گرماده، زیرا سطح انرژی حالت پایانی پایین‌تر از حالت آغازی است. ۲) فرایند هم‌دما […]

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. سوالاتی که عموما برای امتحان این درس طرح می شود، می توان به: ترجمه فارسی کلمات یا عبارات عربی تعیین نوع فعل یک جمله تعیین اسم مکان یا اسم تفضیل و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: (تصویر در فایل)(B : Grammar . ( 2 points Look at the pictures and complete the following sentences with correct measures  …………………………It is hot. Do you like to eat  …………………I’d like to drink ( Fill in the blanks with the correct form of the verb. ( 1 point ( you ever _____________ to a foreign country? ( travel _____________ ( She _______________ a job yet […]

نمونه سوال زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زیست یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زیست شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) کدام بخش از مغز نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، بر عهده دارد؟ ب) کدام ریشهء نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه‌ها و غده‌ها منتقل می‌کند؟ ج) در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم‌بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟ ۱- زنبور ۲- هیدر ۳- پلاناریا به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) در پتانسیل عمل به دنبال باز شدن کدام […]

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: قضیه تالس را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید. ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است. در شکل مقابل پاره خط DE موازی BC است. مقدار X و Y  را بدست آورید. (شکل در فایل) و …

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: در شکل زیر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر ۶۰ ولت می‌باشد. بار الکتریکی خازن C2 و ولتاژ دو سر باتری را حساب کنید. (تصویر در فایل) در مدار شکل مقابل: الف) ظرفیت خازن معادل چقدر است؟ ب) اگر اختلاف پتانسیل بین دونقطه‌یA  و B برابر ۱۰۰v باشد، انرژی ذخیره شده در خازن C1 را محاسبه کنید. (تصویر در فایل)