تمام مطالب برچسب : نمونه سوال هفتم نوبت دوم
نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس انشا و نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: با استفاده از مجموعۀ تکنیک های نوشتن انشایی با موضوع دلخواه در هشت تا ده سطر بنویسید. آخرین باری که به آسمان شب خیره شدم. در خانه نشسته بودیم که زنگ در به صدا در آمد … از میان واژه های درون کمانک واژه های مناسب را برای تکمیل جمله انتخاب کنید. نیروهای غارتگر…………………شکست خوردند.(مغول – موغول) پیرمرد کمی ………………….کرد.(مکس – مکث) آدم آهنی با چشم نارنجی رنگش ……………….. چشمک زد.(موزیانه […]

نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. الف) الإنسان عَبدُ الإحسانِ. ب) النظرُ فی وَجهِ الوالدَینِ عبادةٌ. پ) مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ. ت) الملابسُ رَخیصةٌ أم غالیةٌ. ج) یا أستاذُ، هَل سمحتَ لِی بالکلامِ؟ چ) هم قَذَفوا شبکةً کبیرةً. ح) الطفلةُ لَعِبَت مَعَ صدیقاتها. د) کَم أسبوعاً فی الشهر؟

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید. الف) از یک نقطه ……………….. خط راست می گذرد. ب) عدد …………… شمارنده ی تمام اعداد است. پ) اگر یک مستطیل را حول طول آن دوران دهیم، ………………… به وجود می آید. ت) توان سه هر عدد را ……………….. آن عدد می گوییم. ث) ریشه دوم عدد 25 اعداد …………….. و ……………… می باشند. ج) احتمال وقوع هر پیشامد عددی بین ………….. و ……………. است. […]

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سبک زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: خود چیست؟ برای هربعد یک مثال از خودتان را بنویسید. راه های مدیریت اختلاف را در یک اختلاف واقعی که برایتان پیش آمده است به تصویر بکشید. مدیریت زمان چیست؟ باتوجه به اهمیت ثانیه ها در زندگی، نحوه مدیریت زمان خود را براساس این تعریف در یک روز بنویسید. به نظر شما چرا برخی افراد به سمت سیگار و مواد مخدرگرایش پیدا می کنند؟ 4مورد سه اتفاق خوب، سه […]

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: كلمه ناهماهنگ را مشخص كنيد و بنويسيد. Kimia_ Amir_ Karami_ Mahshid Talebi _ Amani _ Koroush_ Momeni   پاسخ صحيح را انتخاب كنيد. Who is that boy? …………. Is my friend Alireza. ( he- she- we) Who is that woman? She is my teacher,………….. Ahmadi. (Mr.- Mrs.- my) My first name is Parham. My…………..name is Hosseini. ( first- last- one) با توجه به متن كدام گزينه صحيح است؟   That boy is my […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس مطالعات اجتماعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جای خالی را در جملات زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید: ا) بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده،………………. نام دارد. ب) مورخان در کار خود از یافته ها و نتایج مطالعات …………….. نیز استفاده میکنند. ج) مهمترین حق همه انسانها در زندگی حق …………….. است. د) حکومت ……..، نخستین حکومت آریایی در ایران بود. ه) شهرنشینان باید هرسال مبلغی به عنوان …………. به شهرداری بپردازند. و) رشته کوه […]

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس علوم همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . الف – مهم ترین املاح موجود در آبهای زیرزمینی کدام اند؟ ب – نقش کبد در دستگاه گوارش چیست ؟ کدام رگ خون را از قلب خارج می کند ؟ کار مهم کلیه چیست؟ منابع تجدید شدنی چه منابعی هستند ؟ برای آنها مثال بزنید. سه راه انتقال گرما را نام ببرید ؟ تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس پیام های آسمانی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: پاسخ کوتاه دهید: انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید. برای اینکه زمین پاک کننده باشد باید چهار شرط داشته باشد، دو مورد از آنها را بنویسید. ارکان نماز چندتاست؟ نام ببرید. با توجه آیات قرآن کریم مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟ طبق فرمایش امام صادق (ع) کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ سه راه از راه های درمان تنبلی […]

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس قران همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید. الف) قُل اِنَّما اَنَا بشرٌ مِثلکم یوحی اِلیَّ ب) جَعَلنا مِن الماءِ کُلُ شیءٍ حیّ ج) فَنِعمَ المَولی و نِعمَ النصیر ترکیب های زیر را معنا کنید. فی السماء ( ………………)  اجراکبیرا (………………) انتم و ءابآؤکم (……………..) اذ ذهب (……………..) عملاصالحا (………………)  ارکعوا و اسجدوا ( ………………)