تمام مطالب برچسب : نمونه سوال ششم نوبت اول
نمونه سوال نگارش و املا ششم نوبت اول

نمونه سوال نگارش و املا ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش و املا ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش و املا را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ ها عبارت‌اند از: در متن زیر، غلط‌ های املایی را اصلاح کنید. من چند مهره دارم. یکی آوا و سدا در گفتار زاهر می‌شود و دوم خط که در طول تاریخ گرفتار صلیقه ها شده است. مفرد کلمه‌های زیر را بنویسید. الف) اجناس…………….    ب) صفحات…………….   ج) اعمال……………. با توجه به معنای جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید. 1) اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی (افزاید- افذاید) اندر دل 2) هفت (خوان- خان) نام هفت مرحله است از نبردهای رستم با نیروهای اهریمن […]

نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول

نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: در بیت‌های زیر چه آرایه‌های ادبی به کار رفته است؟ مشخص کنید الف) بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش                   فرو ریخن چون رود خون از برش ب) خروشید و جوشید و برکند خاک                زسمش زمین شد همه، چاک‌چاک معنی کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده است را بنویسید. به نزد آن که جانش در تجلّی است. بلبل و قمری چه خواند؟ به سؤالات زیر پاسخ دهید: از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ رستم در هفت خوان چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟ به ترتیب […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس مطالعات اجتماعی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: انرژی هسته‌ای چگونه به وجود می‌آید؟ چه عواملی در کشاورزی مؤثرند؟ نام ببرید و توضیح دهید. چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شدند؟ انواع برق را بنویسید و توضیح دهید. سه گروه مهم از محصولات زراعی را نام ببرید و توضیح دهید و برای هرکدام دو مثال بزنید. در تصمیم‌گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ پیشوایان بزرگ دینی در مورد دوستی چه توصیه‌هایی به ما می‌کنند؟ و …

نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم نوبت اول

نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس هدیه های آسمانی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ ها عبارت‌اند از: به سؤالات زیر پاسخ دهید. بعد از شهادت امام حسین، مردم چه کردند؟ معجزه یعنی چه؟ چرا گاهی پیامبران از معجزه استفاده می‌کردند؟ چرا بعضی نسبت به قیامت شک دارند؟ نظر قرآن نسبت به مرگ چیست؟ امامان چه ویژگی‌هایی داشتند که خداوند آن‌ها را پیشوای ما قرار داد؟ جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. توحید یعنی………………………… . زندگی دنیا …………………………….. است، ولی زندگی در جهان آخرت……………. و ……………… است. یکی از وظایف دینی ما مسلمانان …………….. و ……………….. است. […]

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: جاهای خالی را کامل کنید. الف) اگر بخواهیم میله‌ای 16 متری را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، به …….. برش نیاز داریم. ب) هزارتا 0.09 برابراست با………تا. ج) ثلث ربع عدد 120 برابر با ……… است. د) متوازی‌الاضلاع مرکز تقارن …….. . (دارد-ندارد) ضخامت 120 برگ کاغذ 15 میلی‌متر است ضخامت 1 برگ کاغذ چند میلی‌متر است؟ (تا دو رقم اعشار در خارج‌قسمت ادامه دهید.) مساحت باغچه‌ای به طول 5.9 و عرض 2.32 را حساب کنید. اگر بخواهیم دور باغچه را یک ردیف نرده […]

نمونه سوال علوم ششم نوبت اول

نمونه سوال علوم ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال علوم ششم نوبت اول دی ماه در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ ها عبارت‌اند از: براي سؤالات زیر پاسخ دهید؟ انواع اسید را نام ببرید و از هرکدام مثالی بزنید؟ چه کاغذهایی را نمی‌توان بازیافت کرد؟ چرا؟ انواع آتش‌فشان را نام برده و توضیح دهید. برای هر یک مثال بزنید؟ ویژگی‌های آب اکسیژنه را بنویسید (چهار مورد) چرا ورود آب فاضلاب‌ها به رودخانه و مزارع به آن‌ها آسیب می‌رساند؟ نیرو باعث چه تغییراتی می‌گردد؟ و …