تمام مطالب برچسب : نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول
نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. حل کردن این چند نمونه سؤال که از شهرهای مختلف کشور برای شما دهمی‌ها قرار داده ‌شده است، باعث فهمیدن اشکالات خود در مباحث مختلف و رفع آن‌ها و درنتیجه افزایش آمادگی شما برای امتحان می‌شود. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: مفاهیم زیر را تعریف کنید. 1)ایزوتوپ                    2)amu فرمول شیمیایی هریک از ترکیبات زیر را بنویسید. 1)سدیم فسفید                  2)کلسیم نیترید با افزایش […]

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زیست دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. درس زیست شناسی بدون شک مهم‌ترین درس برای شما دانش آموزان تجربی هست که کسب نمره‌ی بالا در امتحان این درس برای شما بااهمیت می‌باشد. امیدواریم این چند نمونه سؤال در کسب این نمره به شما کمک نماید. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: اجزای سازنده لایه زیر مخاط لوله گوارش را بنویسید؟ جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. خروج گلوکز و ……………… از یاخته‌های روده به ……………. با روش انتشار تسهیل شده صورت می‌گیرد. و […]

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. چون بگشایم ز سر مو، شکن         ماه ببیند رخ خود را به من مقصود از قسمت مشخص شده در عبارت زیر چیست؟ دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند. حفظ شعر: ابیات زیر را کامل کنید: گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب……………………………. و … راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات فارسی دهم تجربی نوبت اول دی‌ماه 95 با جواب […]

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. حل این سؤالات برای شما دانش آموزان که می‌خواهید در امتحان نمره ی خوبی کسب کنید پیشنهاد می شود. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: کامیونی به جرم Ton6 ابتدا با تندی km/h 72 در جهت مثبت محور xها و پس از مدتی با تندی km/strong6 در جهت منفی محورy ها حرکت می‌کند. تغییر انرژی جنبشی کامیون چند ژول است؟ ویژگی‌های کلی جامدات، تقسیم‌بندی آن‌ها و چگونگی دستیابی به آن‌ها را مختصراً شرح دهید. پمپ یک ماشین آتش‌نشانی در هر […]

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. در درس ریاضی هر چقدر بیشتر تمرین حل نمایید، آمادگی شما برای امتحان بیشتر می‌شود، پس این سؤالات را بعد از مطالعه‌ی این درس حل کنید تا در روز امتحان با آمادگی کامل حاضر شوید. نمونه‌ای از سؤالاتی که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: در یک دنباله‌ی حسابی مجموع سه جمله اول 6- است و مجموع سه جمله دوم 21 است. جمله عمومی را مشخص کنید. طول مستطیلی 3 واحد بیشتر از عرض آن است. اگر بدانیم که مساحت آن 28 سانتی‌متر مربع […]

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. ممکن هست برای امتحان درسی مطالعه‌ی خوب و کافی داشته اید ولی شک دارید برای امتحان واقعاً آماده هستید یا نه. پس برای اطمینان خاطر سعی کنید نمونه سؤالات مختلف راحل کرده و خود را بسنجید. امیدواریم این نمونه سوالات به شما کمک نماید؛ که قسمتی از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: با کلمات در هم ریخته جمله‌ی مناسب بسازید. the zoo / going to / my friends / next Monday / visit / are مترادف و یا متضاد کلمات داده‌شده […]

نمونه سوال جغرافیا دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال جغرافیا دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال جغرافیا دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس جغرافیا همراه با جواب را قرار داده‌ایم. درس جغرافیای ایران و استان جز دروسی محسوب می‌شود که مطالعه‌ی چندباره برای آن به شما دانش آموزان توصیه می‌شود تا در امتحان هیچ‌یک از سؤالات را بی‌پاسخ نگذارید. که نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: معنی لغوی کلمه جغرافیا …………………………………… است. انسان چگونه توانست وضع زندگی خود را بهبود بخشد؟ سه عامل جغرافیایی تنوع آب و هوایی ایران را بیان کنید؟ و … راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات جغرافیا دهم تجربی نوبت اول دی‌ماه 95 با جواب […]

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس تفکر و سواد رسانه ای همراه با جواب را قرار داده‌ایم. سعی کنید برای مطالعه‌ی این درس زمان کافی گذاشته و بعد از آن، این سؤالات را حل کرده و جواب خود را چک نمایید. که نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: منظور از متن/ زیرمتن/ فرامتن چیست؟ با مثال مفهوم کلیشه سازی به چه اشاره دارد؟ پنج پرسش کلیدی هر پیام رسانه ای کدام است؟ و … راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات تفکر و سواد رسانه دهم تجربی نوبت […]

نمونه سوال دفاعی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال دفاعی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال امادگی دفاعی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس امادگی دفاعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. پاسخ دادن به سؤالات این درس در روز امتحان بامطالعه خوب کتاب و جزوه‌ی این درس امکان‌پذیر بوده و از این نمونه سؤالات برای میزان آمادگی خود در این درس استفاده نمایید. که نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: 1- دلایل پذیرش قطعنامه آتش‌بس توسط ایران چه بود؟ 2- جامعه هدف چیست و مهم‌ترین ابزار تأثیرگذاری چیست؟ 3- اهداف جنگ نرم چیست؟ و … راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات دفاعی دهم تجربی نوبت اول دی‌ماه 95 […]

نمونه سوال عربی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. ممکن هست پس از مطالعه‌ی دقیق درس عربی مطمئن نباشید که خوب یاد گرفته‌اید، که ما حل این سؤالات را به شما پیشنهاد می‌دهیم و امیدواریم با اطمینان کامل در جلسه حضور یابید. که تعدادی از سؤالاتی که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: للترجمة: اذا قدرتَ علی عدوّکَ فاجعَل العفوَ عنه شکراَ للقدرة علیه. کمّل الترجمة: تخرّجَ الطلابُ بعد اثنتی عشرة سنة. دانش آموزان بعد از ………… سال ……………… . و… راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات عربی دهم تجربی نوبت […]

1 2