تمام مطالب برچسب : ضرایب دروس تجربی در کنکور
ضرایب دروس اختصاصی و عمومی در کنکور

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی در کنکور

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی در کنکور سراسری یکی از موارد مهم برای داوطلبان کنکور دانستن ضرایب دروس رشته‌ی خود هست که با توجه به ضریب هر درس اهمیت مطالعه‌ی آن نیز مشخص می‌شود. ما نیز برای شما جدول ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور همه رشته‌ها شامل: ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان را قرار داده‌ایم. همچنین می‌توانید با کلیک روی لینک‌های پایین، ببینند زیرگروه‌های رشته‌های ریاضی و تجربی و انسانی شامل چه رشته‌های در دانشگاه می شود.