تمام مطالب برچسب : برنامه ریزی 4 ماهه برای کنکور ریاضی
برنامه ریزی 4 ماهه برای کنکور – ( نظام جدید و نظام قدیم ) – همه رشته ها

برنامه ریزی 4 ماهه برای کنکور – ( نظام جدید و نظام قدیم ) – همه رشته ها

برخی از داوطلبان از زمانی که برای مطالعه کنکور در اختیار داشته اند به خوبی استفاده نکرده اند. و هنگامی که زمان اندکی برای مطالعه باقی مانده است، تصور می کنند نمی توانند همه دروس را جمع بندی نموده و موفق به کسب رتبه خوبی شوند. اینجاست که برنامه ریزی 4 ماهه برای کنکور به کمک این افراد می آید. این برنامه ریزی باعث می شود حتی با داشتن زمانی بسیار کم نیز یک برنامه خوب داشته باشید  قادر به کسب رتبه ای مناسب شوید. اگر به علت پیش نرفتن مطابق برنامه و یا هر دلیل دیگری تا کنون موفق به جمع بندی دروس نشده اید، نگران نباشید. برنامه ریزی چهار ماهه برای کنکور برای رسیدن به موفقت همراه شماست. […]