تمام مطالب برچسب :

امتحان نهایی معارف اسلامی پیش 92

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی معارف اسلامی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی معارف اسلامی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی معارف اسلامی سال چهارم (پیش دانشگاهی) با جواب بین سال های ۹۰ تا ۹۶ دی ۹۶ همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی سال چهارم درس معارف اسلامی بوده سال های ۹۰ تا ۹۶ را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است که امتحان درس معارف اسلامی برای کلیه رشته ها یکسان است.