آخرین مطالب
دانلود جزوه مکانیک سیالات 1 باهری

دانلود جزوه مکانیک سیالات 1 باهری

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات 1 باهری در این پست شما می‌توانید جزوه درس مکانیک سیالات1 که توسط آقای علیرضا باهری تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 63 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: 2MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندس اسدیانی

دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندس اسدیانی

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات مهندس اسدیانی در این پست شما می‌توانید جزوه درس مکانیک سیالات استاد مهندس امیرحسین اسدیانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 144 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: ازاد اسلامی واحد همدان حجم فايل: 2MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه جریان ویسکوز در مجراها مهندس غفوری

دانلود جزوه جریان ویسکوز در مجراها مهندس غفوری

دانلود رایگان جزوه جریان ویسکوز در مجراها مهندس غفوری در این پست شما می‌توانید جزوه درس جریان ویسکوز در مجراها استاد مهندس غفوری را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 50 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: 2MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندس علیرضا بینش

دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندس علیرضا بینش

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات مهندس علیرضا بینش در این پست شما می‌توانید جزوه درس مکانیک سیالات که توسط مھندس عليرضا بينش تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 253 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: پیام نور حجم فايل: 5MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مکانیک سیالات دکتر مستوفی

دانلود جزوه مکانیک سیالات دکتر مستوفی

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات دکتر مستوفی در این پست شما می‌توانید جزوه درس مکانیک سیالات استاد دکتر مستوفی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 218 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: تهران حجم فايل: 8MB زبان نوشته: فارسی

دانلود حل تمرین مکانیک سیالات رابرت فاکس (ویرایش هفتم)

دانلود حل تمرین مکانیک سیالات رابرت فاکس (ویرایش هفتم)

دانلود رایگان حل تمرین مکانیک سیالات رابرت فاکس (ویرایش هفتم) در این پست شما می‌توانید حل المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش هفتم را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه انگلیسی بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: نویسنده: رابرت فاکس (Robert W. Fox) حجم فايل: 46MB

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات سنجل

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات سنجل

دانلود رایگان حل المسائل مکانیک سیالات سنجل در این پست شما می‌توانید حل تمرین مکانیک سیالات سنجل (cengel & Cimbala) را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 1068 صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: 8MB زبان نوشته: انگلیسی

دانلود جزوه مکانیک سیالات دکتر سامانی

دانلود جزوه مکانیک سیالات دکتر سامانی

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات دکتر سامانی در این پست شما می‌توانید جزوه درس مکانیک سیالات که توسط دکتر سامانی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 98 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: 8MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه خلاصه مکانیک سیالات

دانلود جزوه خلاصه مکانیک سیالات

دانلود رایگان جزوه خلاصه مکانیک سیالات در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه مکانیک سیالات را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه به صورت تایپ شده بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: کمتر از 1MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه دینامیک دکتر خسرو برگی دانشگاه تهران

دانلود جزوه دینامیک دکتر خسرو برگی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه دینامیک دکتر خسرو برگی دانشگاه تهران در این پست شما می‌توانید جزوه درس دینامیک استاد دکتر خسرو برگی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه 114 صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: تهران حجم فايل: 3MB زبان نوشته: فارسی

1 89 90 91 92 93 120