تمام مطالب دسته بندی: آمار و احتمال
نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس آمار و احتمال همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: در پرتاب يك تاس، احتمال مشاهده هر عدد، متناسب با مربع همان عدد است. اگر اين تاس را به هوا پرتاب كنيم، احتمال اينكه عدد مشاهده شده اول باشد چقدر است؟ دو تاس را پرتاب کرده‌ایم. اگر در هر دو تاس عددي اول ظاهر شود، احتمال اينكه مجموع دو تاس زوج باشد را بيابيد. اگر يك روز ساحل جزیره هرمز آرام باشد، فرداي آن روز به‌احتمال 80 درصد، ساحل آرام […]

دانلود کتاب آمار و احتمال یازدهم

دانلود کتاب آمار و احتمال یازدهم

کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم در این پست برای شما کاربران فرادبیر کتاب آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی چاپ 96 را قرار داده ایم که فهرست مطالب آن عبارتند از: فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات درس 1 آشنایی با منطق ریاضی درس 2 مجموعه  زیرمجموعه درس 3 قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) فصل 2: احتمال درس 1 مبانی احتمال درس 2 احتمال غیر هم شانس درس 3 احتمال شرطی درس 4 پیشامدهای مستقل و وابسته فصل 3: آمار توصیفی درس 1 توصیف و نمایش داده ها درس 2 معیارهای گرایش به مرکز درس 3 معیارهای پراکندگی فصل 4: آمار استنباطی درس 1 گردآوری داده ها درس 2 برآورد هم چنین کتاب انسان و محیط زیست […]