تمام مطالب دسته بندی :

دوره اول متوسطه

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سبک زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: خود چیست؟ برای هربعد یک مثال از خودتان را بنویسید. راه های مدیریت اختلاف را در یک اختلاف واقعی که برایتان پیش آمده است به تصویر بکشید. مدیریت زمان چیست؟ باتوجه به اهمیت ثانیه ها در زندگی، نحوه مدیریت زمان خود را براساس این تعریف در یک روز بنویسید. به نظر شما چرا برخی افراد به سمت سیگار و مواد مخدرگرایش پیدا می کنند؟ ۴مورد سه اتفاق خوب، سه […]

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: كلمه ناهماهنگ را مشخص كنيد و بنويسيد. Kimia_ Amir_ Karami_ Mahshid Talebi _ Amani _ Koroush_ Momeni   پاسخ صحيح را انتخاب كنيد. Who is that boy? …………. Is my friend Alireza. ( he- she- we) Who is that woman? She is my teacher,………….. Ahmadi. (Mr.- Mrs.- my) My first name is Parham. My…………..name is Hosseini. ( first- last- one) با توجه به متن كدام گزينه صحيح است؟   That boy is my […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس مطالعات اجتماعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جای خالی را در جملات زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید: ا) بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده،………………. نام دارد. ب) مورخان در کار خود از یافته ها و نتایج مطالعات …………….. نیز استفاده میکنند. ج) مهمترین حق همه انسانها در زندگی حق …………….. است. د) حکومت ……..، نخستین حکومت آریایی در ایران بود. ه) شهرنشینان باید هرسال مبلغی به عنوان …………. به شهرداری بپردازند. و) رشته کوه […]

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس علوم همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . الف – مهم ترین املاح موجود در آبهای زیرزمینی کدام اند؟ ب – نقش کبد در دستگاه گوارش چیست ؟ کدام رگ خون را از قلب خارج می کند ؟ کار مهم کلیه چیست؟ منابع تجدید شدنی چه منابعی هستند ؟ برای آنها مثال بزنید. سه راه انتقال گرما را نام ببرید ؟ تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس پیام های آسمانی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: پاسخ کوتاه دهید: انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید. برای اینکه زمین پاک کننده باشد باید چهار شرط داشته باشد، دو مورد از آنها را بنویسید. ارکان نماز چندتاست؟ نام ببرید. با توجه آیات قرآن کریم مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟ طبق فرمایش امام صادق (ع) کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ سه راه از راه های درمان تنبلی […]

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس قران همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید. الف) قُل اِنَّما اَنَا بشرٌ مِثلکم یوحی اِلیَّ ب) جَعَلنا مِن الماءِ کُلُ شیءٍ حیّ ج) فَنِعمَ المَولی و نِعمَ النصیر ترکیب های زیر را معنا کنید. فی السماء ( ………………)  اجراکبیرا (………………) انتم و ءابآؤکم (……………..) اذ ذهب (……………..) عملاصالحا (………………)  ارکعوا و اسجدوا ( ………………)

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات نهم نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: براي سئوالات زیر پاسخ کوتاه بنویسید. ۱- مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه‌جوش نزدیک به هم دارند. ۲- شکلی از اکسیژن که لبه‌ی محافظ زمین در برابر اشعه‌ی فرابنفش خورشید است. ۳- عنصري است که به‌طور خالص در اطراف آتش‌فشان هاي خاموش یا نیمه فعال یافت می‌شود. ۴- اثر متقابل دو جسم بر یکدیگر را می‌گویند. ۵- تغییرات سرعت در واحد زمان را می‌گویند. ۶- در اثر برخورد ورقه‌ی عربستان با ورقه‌ی ایران این رشته‌کوه شکل‌گرفته است. و […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هفتم نوبت اول (دی‌ماه) درس مطالعات اجتماعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این نمونه سؤالات شامل سؤالات تشریحی، چهارگزینه‌ای، صحیح و غلط و … می‌باشد. بعد از اینکه برای روز امتحان، به‌خوبی درس اجتماعی خود را مطالعه کردید، هر نمونه سؤال را حل و جواب‌های خود را بررسی کرده و پس از آن به سراغ حل بعدی بروید.

نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت اول

نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال انشا و نگارش هفتم نوبت اول دی ماه در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هفتم نوبت اول (دی‌ماه) درس انشا و نگارش را قرار داده‌ایم. نمونه سؤالات املا که برای شما دانش آموزان قرار داده‌ایم دو نمونه هست، یک نمونه شامل متنی می‌باشد که دبیر موردنظر متن آن را به صورت شفاهی خوانده و شما باید به‌درستی متن را بنویسید و دیگری شامل سؤالاتی هست که باید در نوشتن املا به آن‌ها توجه کنید. همچنین در امتحان انشا هم باید به یکسری نکات توجه کنید که عبارت‌اند از: داشتن ساختار کلی (موضوع، بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه) پاکیزه نویسی، خوش‌خط بودن، نداشتن غلط املایی، رعایت علائم نگارشی و …

نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هفتم نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان همراه با جواب را قرار داده‌ایم. سعی کرده ایم سؤالات دبیران از دبیرستان مختلف کشور را قرار بدهیم تا با نمونه سوالات متوسط و سطح بالا این درس آشنا شده و بدون هیچ نگرانی در جلسه امتحان حضور پیدا کرده و نمره ی خوبی کسب نمایید.

نمونه سوال علوم هفتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال علوم هفتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هفتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هفتم نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم همراه با جواب را قرار داده‌ایم. سعی کرده ایم سؤالات دبیران از دبیرستان مختلف کشور را قرار بدهیم تا با نمونه سوالات متوسط و سطح بالا این درس آشنا شده و بدون هیچ نگرانی در جلسه امتحان حضور پیدا کرده و نمره ی خوبی کسب نمایید.

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هفتم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. خواندن درس ریاضی به تنهایی نمی‌تواند باعث موفقیت در امتحان این درس شود، شما دانش آموزان باید با حل نمونه سؤالات مختلف با سؤالات گوناگون آشنا شده و نمره‌ی بالایی در روز امتحان کسب نمایید. امیدواریم این پست در این امر کمک خوبی برای شما محسوب شود.

1 2 3 4 9