تمام مطالب دسته بندی :

هشتم

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول دی ماه با جواب در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم از چندین دبیرستان مختلف را قرار داده ایم. پس از اینکه درس مورد نظر را به خوبی مطالعه کردید به حل این سوالات پرداخته و اشکالات خود را از دوستان یا معلم خود بپرسید.

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب از شهرهای مختلف را قرار داده‌ایم. کسب نمره ی خوب در این درس نیاز به تمرین مباحث مختلف دارد که حل این نمونه سوالات بعد از مطالعه کافی می‌تواند به شما دانش آموزان کمک نماید.

نمونه سوال زبان هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان هشتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی از دبیرستان‌های مختلف را قرار داده‌ایم. که بعضی از آن‌ها همراه با جواب هست. حل این نمونه سؤالات باعث فهمیدن اشکالات و یادگیری بیشتر شما دانش آموزان می‌شود.

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول دی ماه با جواب در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس تفکر و سبک زندگی را قرار داده‌ایم. این درس به می‌تواند به عنوان راهنما برای دانش آموزان در سبک زندگی صحیح عمل کند، پس سعی کنید پیش از یک امتحان به آن نگاه کنید.

نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم نوبت اول دی ماه با جواب در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس پیام های آسمانی از دبیرستان‌های مختلف قرار داده‌ایم. اگر مطالعه‌ی کافی در این درس داشته‌اید پس با حل این نمونه سؤالات برای امتحان بیشتر آماده شوید.

نمونه سوال قران هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال قران هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال قران هشتم نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس قران را قرار داده‌ایم. امتحاناتی که توسط دبیران این درس طرح می‌شود شامل سؤالاتی از قبیل ترجمه کلمات و عبارات عربی و پیدا کردن معادل عربی کلمات فارسی می‌باشد که این نمونه سؤالات شما دانش آموزان را با این‌گونه سؤالات بیشتر آشنا می‌کند.

نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول دیماه با پاسخ در این پست برای شما، نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی از دبیرستان‌های مختلف را برای دانلود قرار داده‌ایم. عربی جز دروسی محسوب می‌شود که دانش آموزان باید در طول سال مطالعه کرده تا در زمان امتحان دچار مشکل نشوند و نمرات بالا کسب نمایند.

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول دی ماه با جواب در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس مطالعات اجتماعی را قرار داده‌ایم. قبل از حل این سؤالات سعی کنید که به‌خوبی درس خود را مطالعه کرده باشید و بعد از آن به حل سؤالات بپردازید. که شامل سوالات چهار گزینه ای، تشریحی و جای خالی می باشد.

نمونه سوال انشا و نگارش هشتم نوبت اول

نمونه سوال انشا و نگارش هشتم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال انشا و نگارش هشتم نوبت اول دی ماه در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت اول (دی‌ماه) درس انشا و نگارش از چندین دبیرستان مختلف را قرار داده‌ایم. از اصولی که باید عموماً دانش آموزان رعایت کنند: رعایت علائم نگارشی املای صحیح واژگان درست‌نویسی تمیزی نوشته …

نمونه سوال املا هشتم نوبت دوم

نمونه سوال املا هشتم نوبت دوم

دانلود رایگان نمونه سوال املا هشتم نوبت دوم خردادماه در این پست نمونه سؤالات هشتم نوبت دوم (خردادماه) درس املا از دبیرستان‌های سراسر کشور را قرار داده‌ایم. برای اینکه در این درس نمره‌ی خوبی بگیرید باید به‌خوبی تمرین کرده باشید و حل این نمونه سؤالات در این امر به شما کمک خوبی می‌کند. توجه کنید که کلماتی که چند شکل نوشتن دارند را می توان با توجه به جمله‌ای که در آن بکار رفته‌اند و با توجه به معنی آن کلمه شکل صحیح ان را تشخیص داد.

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم با جواب

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم با جواب

نمونه سوال علوم پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت دوم (خردادماه) درس علوم از شهرهای مختلف قرارگرفته است. بعد از مطالعه درست درس خود به حل این سؤالات پرداخته و در صورت اشکال داشتن از معلم یا خانواده و یا دوستان خود بپرسید.

نمونه سوال عربی هشتم نوبت دوم با جواب

نمونه سوال عربی هشتم نوبت دوم با جواب

نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم خردادماه همراه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سؤالات هشتم نوبت دوم (خردادماه) عربی هشتم از مدارس مختلف را قرار داده‌ایم. لازم به ذکر که بیشتر آن‌ها همراه با جواب قرار داده شده است. سعی کنید پس از اینکه درس خود را به طور دقیق مطالعه کردید به حل این سؤالات پرداخته و در پایان پاسخ‌های خود را بررسی کنید.

1 2 3