تمام مطالب دسته بندی: کتب درسی
دانلود کتاب های یازدهم طبق آخرین ویرایش سال 96

دانلود کتاب های یازدهم طبق آخرین ویرایش سال 96

دانلود کتاب های یازدهم به صورت رایگان دانلود کتاب های سال یازدهم رشته ریاضی، رشته تجربی، رشته انسانی چاپ 96 که به تازگی منتشر شده دانلود نمایید. امیدواریم  پیش خوانی این کتاب های درسی کمک بسزایی به اساتید محترم جهت آموزش به دانش آموزان گردد. کتاب هایی قرار گرفته اند عبارتند از: انسان و محیط زیست آزمایشگاه علوم 2 آمار و احتمال 2 تاریخ 2 جامعه شناسی جغرافیا 2 حسابان روانشناسی ریاضی و آمار 2 ریاضیات تجربی زبان انگلیسی 2 زمین شناسی زیست شناسی 2 شیمی 2 عربی، زبان قرآن(ادبیات و علوم انسانی) علوم و فنون ادبی 2 فارسی 2 فارسی و نگارش 2 فلسفه فیزیک 2 هندسه 2