تمام مطالب دسته بندی: اقتصاد
تست های بخش به بخش اقتصاد با جواب

تست های بخش به بخش اقتصاد با جواب

جزوه تست های بخش به بخش اقتصاد همراه با پاسخ نامه گزینه 2 در این پست ما برای شما دهمی‌های (دوم دبیرستان) رشته‌ی انسانی تست‌های بخش به بخش اقتصاد همراه با پاسخ‌نامه تشریحی از گزینه دو را قرار داده‌ایم. دهم سالی هست که دانش آموزان درس‌ها را باید جدی بگیرند و تست زدن را کار کنند. لازم به ذکر هست که این جزوه قابل استفاده برای داوطلبان کنکور نیز می‌باشد، که شامل: بخش1- فصل 1: اقتصاد چیست؟ بخش1- فصل 2: آشنایی با شاخص های اقتصادی بخش2- فصل 1: تولید بخش2- فصل 2: بازار بخش3- فصل 1: دولت و اقتصاد بخش3- فصل 2: اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و …