تمام مطالب دسته بندی :

دهم

نمونه سوال جغرافیا دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جغرافیا دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جغرافیا دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جغرافیا همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید: ۱٫ در زمان ساسانیان، چهار تقسیم‌بندی کشور را نام ببرید؟ ۲٫ مهم‌ترین داده‌های هواشناسی چیست؟ ۳٫ معادل زمین‌شناسی، نقشه‌کشی، سنجش از دور، هندسه چه می‌باشد؟ ۴٫ دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانه‌ای را به ترتیب نام ببرید؟ ۵٫ به ترتیب نام توده هوایی که از منطقه سیبری/دریای مدیترانه/ دریای سرخ/ عربستان و اقیانوس هند می‌وزد را نام ببرید؟ ۶٫ به ترتیب مرکز استان خراسان […]

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: بازشناسی: شبکه معنایی واژه «شب» بنویسید. فضای حاکم بر نوشته زیر ذهنی است یا عینی؟ چرا؟ هنوز آقای معلم نیامده بود. بچه‌ها حسابی شلوغ کرده بودند. برخی در کلاس دنبال هم می‌دویدند. برخی دیگر نیمکت‌ها را بلند روی زمین می‌کشیدند. ذرات گردوغبار کلاس را پر کرده بود. نفس کشیدن دشوار شده بود. داستان زیر را به سلیقه خود ادامه دهید. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. مردی بود زنی […]

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: معنی و مفهوم شعر و نثر؟ برفتند از آنجای شیران نر همه‌کس را به سزا حق‌شناس باش، خاصه قرابت خویش را در خطاب آدمی ناطق بدی / در نوای طوطیان حاذق بدی چرا زبون این ناکس شده‌ای و هرچند او قهر می‌کند، تو لطف می‌فرمایی؟ نگه کرد سهراب و آمدش ننگ/ برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ ارتباط مفهومی دو بیت زیر را توضیح دهید. غم و شادی جهان را نبود […]

نمونه سوال دین و زندگی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال دین و زندگی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ كوتاه دهید. دوزخیان با بلند كردن ناله حسرت خود، به چه چیز اعتراف می‌کنند؟ آثار عزم قوي در رسیدن به هدف چیست؟ تأثیر نماز در بازدارندگي از گناه به چه چیز بستگي دارد؟ چرا حجاب «چادر» اولویت دارد؟ به سؤالات زیر پاسخ كاملاً تشریحی دهید. عمل چند جنبه دارد و توضیح دهید، كدام جنبه و چگونه در قیامت آشكار می‌شود؟ چرا زن كانون «عفاف» […]

نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات از نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترجم هذه الجُملِ: الف- نقلُ النَّفطِ عبرَ الانابیب اقلُّ خطراَ و نفقةَ مِن نَقًلِهِ عبرَ ناقلاتِ النّفطِ. ب- لهُ ذاکرةٌ قویةٌ وَ سمعُه یَفوقُ سمعَ الانسانِ عشرَ مرّاتٍ. ج- مَن رای مِنکم احدا یدعو الی التفرقة فهوَ عمیلُ العدوّ. د- لِلبَطِّ خزاناتٌ طبیعیّةٌ بالقُربِ مِن اذنابِها تحتوی زیتاَ خاصاَ. ه- اُنًظُر الی الشمس الّتی جَذوَتُها مُستَعِرَه. عیّن الکلمة الغریبة فی المعنی: الف- مُکَیَّف- مُسَجّل- […]

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جامعه شناسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جامعه شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟ پاشنه آشیل ایران اسلامی اقتصاد است برای حل آن چه الگویی ارائه داده است دو مؤلفه آن را نام ببرید؟ چگونه یک فرهنگ بسط بیش‌تری می‌یابد؟ عامل و پیامد اصلی هویت‌یابی در جوامع غربی چیست؟ تحول فرهنگی مثبت و منفی همراه با مثال شرح دهید؟ منظور از کنترل اجتماعی و ابزار آن چیست؟ با ذکر مثال. ویژگی‌های هویت فرهنگی جوامع اسلامی از دیدگاه مستشرقان […]

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: دو شیر آب A و B به‌تنهایی استخر را ۵ ساعت زودتر از شیر B پر می‌کند و در صورتی که هر دو شیر باز باشند در ۶ ساعت استخر را پر می‌کنند. تعیین کنید که هر یک از شیرها به‌تنهایی در چند ساعت استخر را پر می‌کنند؟ میانگین و سپس واریانس داده‌های زیر را پیدا کنید.   ۵, ۴, ۷, ۵, ۹ نوع هر یک از متغیرها را مشخص کنید : الف) […]

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ ایران و جهان دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تاریخ ایران و جهان همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم را در زیر می‌بینید: قلمرو و هدف علم تاریخ را بیان کنید. به گفته‌ی شهید مطهری از نظر قرآن، تاریخ بشر و تحولات آن بر طبق چه اصولی صورت می‌گیرد؟ توضیح دهید. چرا زمان و مکان دو رکن علم تاریخ به شمار می‌روند؟ رابطه‌ی باستان‌شناسی و تاریخ را بیان کنید. موضوع و هدف علم باستان‌شناسی چیست؟ بودا از چهار حقیقت عالی سخن به میان آورد. […]

نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال اقتصاد دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس اقتصاد همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: صحیح و غلط بودن گزینه‌های زیر را مشخص کنید. الف) رفته‌رفته در روند تکامل تأمین مالی، شیوه مناسب‌تری ابداع شد و آن تأمین مالی از طریق صدور اوراق بهادار بود. ب)دولت برای ریل‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی، لوایح قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند که این از مصادیق عرضه کالا و خدمات توسط دولت می‌باشد؟ ج) در بازار هنگامی کمبود اتفاق می‌افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین‌تر باشد. د) میزان […]

نمونه سوال منطق دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال منطق دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال منطق دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس منطق همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سوالات زیر پاسخ کامل دهید: الف) وظیفه ای علم منطق چیست؟ ب) معرِّف و معرَّف را با ذکر مثال توضیح دهید؟ ج) تفاوت تعریف منطقی و شرح اسم را بنویسید؟ د) اگر منطق مانع خطاب در تفکر و استدلال است پس این همه اختلاف فلاسفه و دانشمندان از کجاست؟ ه) چرا با پیدایش منطق های جدید، دوره منطق قدیم به سر نیامده است؟ و) شعر منطقی چه تفاوتی با شعرِ ادبی […]

نمونه سوال علوم و فنون دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال علوم و فنون دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال علوم و فنون دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس علوم و فنون ادبی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ………. سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و مطابقت سخن با شرایط است و شاخه های آن عبارتند از معانی، ………. و بدیع. در شعر پس از عاطفه، مهمترین و مؤثرترین عامل ……………………. است. به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. دو تفاوت زبان عادی و ادبیات را بنویسید. ترجمة تاریخ الرسل و الملوک طبری به فارسی چه کتابی است؟ […]

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زیست دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ۱) ترکیب شیرانه انجیر خشخاش به ترتیب چیست؟ ۲) نتیجه طولانی مدت پلاسمولیز چیست ؟ ۳) اجزای پیراپوست را نام ببرید. ۴) آوندهای چوب پسین به سمت داخل و آوند آبکش پسین به سمت خارج تولید می شوند. (درست  نادرست). ۵) ذرات غیر آلی خاک در فرآیندی به نام …………….ایجاد می شوند. ۶) نیتروژن و فسفر در ساختار مولکول های ……………و شرکت دارند. ۷) برای هر کدام از کودهای آلی و شیمیایی […]

1 2 3 4 10