تمام مطالب دسته بندی: نگارش
نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: بازشناسی: شبکه معنایی واژه «شب» بنویسید. فضای حاکم بر نوشته زیر ذهنی است یا عینی؟ چرا؟ هنوز آقای معلم نیامده بود. بچه‌ها حسابی شلوغ کرده بودند. برخی در کلاس دنبال هم می‌دویدند. برخی دیگر نیمکت‌ها را بلند روی زمین می‌کشیدند. ذرات گردوغبار کلاس را پر کرده بود. نفس کشیدن دشوار شده بود. داستان زیر را به سلیقه خود ادامه دهید. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. مردی بود زنی […]

نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ضرب‌المثل زیر را بخوانید سپس آن را گسترش دهید. باد آورده را باد می برد. نوشته زیر را بخوانید و فضای غالب برآن را مشخص کنید. بعضی از کتاب ها هرچه دارند از دیگران گرفته اند. بعضی از کتاب ها هرچه دارند به دیگران می بخشند. بعضی از کتاب ها شاگرد اول می شوند […]

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال درس نگارش دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: سازه های نوشتاری:  حکایت نگاری حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. دست و پا بریده‌ای هزارپایی را بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: سبحان‌الله! با هزارپایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی‌دست و پایی نتوان گریختن. (گلستان سعدی) شعر گردانی شعر زیر […]

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: فضای حاکم بر نوشته زیر عینی است یا ذهنی؟ دلیل بیاورید. هر فاصله خودش حکم یک دیوار را دارد. فاصله‌ها گاهی آن‌قدر زیادند که هیچ دیواری به پهنای آن نمی‌رسد. در حقیقت، هر فاصله دیواری است که مانع عشق ورزیدن می‌شود. یک متن کوتاه در دو بند درباره موضوع زیر بنویسید. روزهای برفی توجه: به دلیل یکسان بودن کتاب نگارش دهم انسانی با سایر رشته‌ها، نمونه سؤالات رشته‌های دیگر نیز در فایل‌های زیر برای شما […]