تمام مطالب دسته بندی: نمونه سوال های پایه دهم
نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال درس فیزیک دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: گزینه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید. الف- در فیزیک تغییر هر کمیت نسبت به زمان را (آهنگ-سرعت-زمان) آن کمیت می‌نامند. ب- تغییرات علم نانو در مواد شامل (جامدها-مایعها-گازها-هرسه) می‌شود. س- کار انجام شده توسط فنر برابر است با منفی تغییرات انرژی (پتانسیل کشسانی-جنبشی-گرانشی). پ- نیروهای بین مولکولی (بلند برد-ثابت-کوتاه برد) هستند. […]

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: .Fill in the blanks with the given words. One is extra careless / device / donate / hunt / paradise .Some people ————– their blood to save the injured .I don’t know why they should kill or ————– such animals .It was ———- of her to break the dishes, but it was […]

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سواد رسانه ای همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: چگونه رسانه‌ها با تداعی معانی باعث اقناع مخاطب می‌شوند؟ بازنمایی را تعریف کنید. هدف سواد رسانه‌ای چیست؟ مهندسی معکوس در رسانه یعنی چه؟ تفاوت رسانه‌های یک سویه و دو سویه در چیست؟ کارکرد تلفن همراه در اروپا و آسیا شرقی چه تفاوتی […]

نمونه سوال جغرافیا دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جغرافیا دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جغرافیا دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جغرافیا همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید: 1. در زمان ساسانیان، چهار تقسیم‌بندی کشور را نام ببرید؟ 2. مهم‌ترین داده‌های هواشناسی چیست؟ 3. معادل زمین‌شناسی، نقشه‌کشی، سنجش از دور، هندسه چه می‌باشد؟ 4. دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانه‌ای را به ترتیب نام ببرید؟ 5. به ترتیب نام توده هوایی که از منطقه سیبری/دریای مدیترانه/ دریای سرخ/ عربستان و اقیانوس هند می‌وزد را نام ببرید؟ 6. به ترتیب مرکز استان خراسان […]

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال نگارش دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: بازشناسی: شبکه معنایی واژه «شب» بنویسید. فضای حاکم بر نوشته زیر ذهنی است یا عینی؟ چرا؟ هنوز آقای معلم نیامده بود. بچه‌ها حسابی شلوغ کرده بودند. برخی در کلاس دنبال هم می‌دویدند. برخی دیگر نیمکت‌ها را بلند روی زمین می‌کشیدند. ذرات گردوغبار کلاس را پر کرده بود. نفس کشیدن دشوار شده بود. داستان زیر را به سلیقه خود ادامه دهید. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. مردی بود زنی […]

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: معنی و مفهوم شعر و نثر؟ برفتند از آنجای شیران نر همه‌کس را به سزا حق‌شناس باش، خاصه قرابت خویش را در خطاب آدمی ناطق بدی / در نوای طوطیان حاذق بدی چرا زبون این ناکس شده‌ای و هرچند او قهر می‌کند، تو لطف می‌فرمایی؟ نگه کرد سهراب و آمدش ننگ/ برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ ارتباط مفهومی دو بیت زیر را توضیح دهید. غم و شادی جهان را نبود […]

نمونه سوال دین و زندگی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال دین و زندگی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ كوتاه دهید. دوزخیان با بلند كردن ناله حسرت خود، به چه چیز اعتراف می‌کنند؟ آثار عزم قوي در رسیدن به هدف چیست؟ تأثیر نماز در بازدارندگي از گناه به چه چیز بستگي دارد؟ چرا حجاب «چادر» اولویت دارد؟ به سؤالات زیر پاسخ كاملاً تشریحی دهید. عمل چند جنبه دارد و توضیح دهید، كدام جنبه و چگونه در قیامت آشكار می‌شود؟ چرا زن كانون «عفاف» […]

نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات از نمونه سوال عربی دهم انسانی نوبت دوم آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترجم هذه الجُملِ: الف- نقلُ النَّفطِ عبرَ الانابیب اقلُّ خطراَ و نفقةَ مِن نَقًلِهِ عبرَ ناقلاتِ النّفطِ. ب- لهُ ذاکرةٌ قویةٌ وَ سمعُه یَفوقُ سمعَ الانسانِ عشرَ مرّاتٍ. ج- مَن رای مِنکم احدا یدعو الی التفرقة فهوَ عمیلُ العدوّ. د- لِلبَطِّ خزاناتٌ طبیعیّةٌ بالقُربِ مِن اذنابِها تحتوی زیتاَ خاصاَ. ه- اُنًظُر الی الشمس الّتی جَذوَتُها مُستَعِرَه. عیّن الکلمة الغریبة فی المعنی: الف- مُکَیَّف- مُسَجّل- […]

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جامعه شناسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جامعه شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟ پاشنه آشیل ایران اسلامی اقتصاد است برای حل آن چه الگویی ارائه داده است دو مؤلفه آن را نام ببرید؟ چگونه یک فرهنگ بسط بیش‌تری می‌یابد؟ عامل و پیامد اصلی هویت‌یابی در جوامع غربی چیست؟ تحول فرهنگی مثبت و منفی همراه با مثال شرح دهید؟ منظور از کنترل اجتماعی و ابزار آن چیست؟ با ذکر مثال. ویژگی‌های هویت فرهنگی جوامع اسلامی از دیدگاه مستشرقان […]

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: دو شیر آب A و B به‌تنهایی استخر را 5 ساعت زودتر از شیر B پر می‌کند و در صورتی که هر دو شیر باز باشند در 6 ساعت استخر را پر می‌کنند. تعیین کنید که هر یک از شیرها به‌تنهایی در چند ساعت استخر را پر می‌کنند؟ میانگین و سپس واریانس داده‌های زیر را پیدا کنید.   5, 4, 7, 5, 9 نوع هر یک از متغیرها را مشخص کنید : الف) […]

1 2 3 8