تمام مطالب دسته بندی: فارسی
نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: معنی و مفهوم شعر و نثر؟ برفتند از آنجای شیران نر همه‌کس را به سزا حق‌شناس باش، خاصه قرابت خویش را در خطاب آدمی ناطق بدی / در نوای طوطیان حاذق بدی چرا زبون این ناکس شده‌ای و هرچند او قهر می‌کند، تو لطف می‌فرمایی؟ نگه کرد سهراب و آمدش ننگ/ برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ ارتباط مفهومی دو بیت زیر را توضیح دهید. غم و شادی جهان را نبود […]

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: عبارات و اشعار زیررا به نثر روان بازگردانی کنید. 1- یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی که ” جهان تیره شد پیش آن نامدار” 2- برآشفت سهراب و شد چون پلنگ / چوبدخواه او چاره گر بد بجنگ 3- تو قلب سپه را به آیین بدار/ من اکنون پیاده […]

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: قلمرو ادبی: الف- در عبارت‌های زیر حس‌آمیزی و تشبیه را بیابید. انشایی می ساخت و با صدایی گرم اجرا می‌کرد. از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. ب- مفهوم کنایه‌های زیر را بنویسید. احساس کرد که از خستگی به جان آمده است. ستاره‌ها یک به یک جان می‌باختند. ج- جناس تام را در […]

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: معانی لغت مشخص‌شده را بنویسید. صولت حیدری را دستمایۀ شادی کودکانه‌شان کردی. برای واژه <حرمت> یک مترادف و یک هم‌خانواده بنویسید. در جمله‌ی <پیرمرد در وضع نامناسبی گرفتار بود> مسند را مشخص کنید. توجه: به دلیل یکسان بودن کتاب فارسی دهم انسانی با سایر رشته‌ها، نمونه سؤالات رشته‌های دیگر نیز در فایل‌های زیر برای شما قرار گرفته […]

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. چون بگشایم ز سر مو، شکن         ماه ببیند رخ خود را به من مقصود از قسمت مشخص شده در عبارت زیر چیست؟ دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند. حفظ شعر: ابیات زیر را کامل کنید: گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب……………………………. و … راهنمای دانلود فایل پسورد فایل: www.faradabir.ir دانـــــلود سوالات فارسی دهم تجربی نوبت اول دی‌ماه 95 با جواب […]

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این نمونه سؤالات آمده به‌صورت جدا شامل ادبیات فارسی و نگارش می‌باشد. که نمونه‌ای از این سؤالات عبارت‌اند از: 1- معنی واژگان مشخص‌شده را بنویسید. در قرآن اخبار و (اعتبار) است. 2- در گروه کلمات زیر غلط‌های املایی را پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید: شندر قاز پول ناچیز- خلف صدق – نفخ سور- پای افزار- دهر و روزگار- رقعه ای گشاده- یال وقارب- مجسمه‌ی فراعنه 3- در بیت زیر ردیف و قافیه را مشخص کنید : خدمت از رسم وره پیغمبری ست […]