تمام مطالب دسته بندی: علوم و فنون ادبی
نمونه سوال علوم و فنون دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال علوم و فنون دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال علوم و فنون دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس علوم و فنون ادبی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ………. سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و مطابقت سخن با شرایط است و شاخه های آن عبارتند از معانی، ………. و بدیع. در شعر پس از عاطفه، مهمترین و مؤثرترین عامل ……………………. است. به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. دو تفاوت زبان عادی و ادبیات را بنویسید. ترجمة تاریخ الرسل و الملوک طبری به فارسی چه کتابی است؟ […]

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم و فنون ادبی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالاتی که در این فایل‌ها آمده، در زیر می‌بینید: علت رسمیت دادن به زبان فارسی دری در زمان یعقوب لیث صفاری چیست؟ تاریخ بلعمی به دستور چه کسی و توسط چه کسی از زبان عربی به فارسی ترجمه شد؟ زبان …………………. در دوره هخامنشیان رایج بود و آثار برجای مانده از آن به خط ……….. […]