تمام مطالب دسته بندی: ریاضی
جزوه فصل پنجم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل پنجم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل پنجم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است.  برای شما کاربران فرادبیر جزوه ریاضی دهم فصل پنجم (تابع) برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی از استاد علی لطفی نژاد را قرار داده‌ایم. این جزوه با ارائه نکات مهم پرسش‌هایی به یادگیری بیشتر این فصل کمک می‌کند. شامل مباحث زیر می‌باشد: درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن درس دوم: دامنه و برد تابع درس سوم: انواع تابع

جزوه فصل هفتم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل هفتم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان جزوه و نمونه سوال فصل هفتم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است   برای شما جزوه ریاضی دهم فصل هفتم یعنی آمار و احتمال از استاد لطفی نژاد را قرار داده‌ایم که با طرح سؤالات مختلف در هر درس، مناسب برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی می‌باشد؛ که شامل درس‌های زیر می‌باشد: درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه درس سوم: متغیر و انواع آن

جزوه فصل چهارم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل چهارم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل چهارم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است در این پست برای شما جزوه ریاضی دهم  فصل چهارم (معادلات و نامعادله‌ها) قابل‌استفاده برای دانش آموزان رشته‌های ریاضی و تجربی از استاد علی لطفی نژاد را قرار داده‌ایم. نویسنده این جزوه ابتدا نکات کلیدی هر درس از این فصل را بیان کرده سپس با طرح تمرین‌هایی در پایان نکات همان درس، جهت درک کامل این فصل کوشیده است. مباحث زیر را شامل می‌شود: درس اول: معادله درجه دوم و روش حل آن‌ها حل معادله درجه دوم به روش تجزیه ریشه گیری مربع کامل دلتا درس دوم: سهمی معادله سهمی رسم نمودار سهمی درس سوم: تعیین علامت یادگیری تعیین علامت […]

جزوه فصل ششم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل ششم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل ششم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است در این پست برای شما کاربران فرادبیر جزوه ریاضی دهم فصل ششم(شمارش بدون شمردن) مخصوص دانش آموزان رشته‌ی تجربی و ریاضی از استاد لطفی نژاد را قرار داده‌ایم. این جزوه با تمرکز بیشتر بر روی سؤالات سعی در یادگیری این فصل دارد. که شامل مباحث زیر می‌باشد: درس اول :شمارش درس دوم :جایگشت درس سوم :ترکیب و تبدیل

جزوه فصل سوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل سوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل سوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است در این پست برای شما جزوه ریاضی دهم فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری) رشته‌های ریاضی و تجربی از استاد علی لطفی نژاد را قرار داده‌ایم. بهتر است پس از مطالعه خوب جزوه کلاس در خود به سراغ این جزوه آمده و با حل تمرین‌های هر درس آن که در مجموع 62 تمرین هست، با سؤالات متنوعی از این فصل، خود را بسنجید. درس اول و دوم: توان و ریشه گیری درس سوم: توان‌های گویا آشنایی با مفهوم گویا محاسبه آن‌ها درس چهارم: عبارت‌های جبری آشنایی با عبارت‌های جبری اتحادها تجزیه  

جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است در این پست برای شما جزوه فصل دوم (مثلثات) ریاضی دهم از استاد علی لطفی نژاد را قرار داده‌ایم که قابل‌استفاده برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی می‌باشد که با سؤالات زیادی که در هر بخش مطرح می‌کند سعی می‌شود به یادگیری بیشتر شما کمک بسزایی نماید. این فصل شامل بخش‌های زیر می‌باشد: نسبت‌های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت دایره مثلثاتی آشنایی با دایره مثلثاتی تعیین نسبت‌های مثلثاتی زوایای 0و 90 و 180 و 270 و 360 رابطه بین شیب‌خط و تانژانت زاویه برخورد روابط بین نسبت‌های مثلثاتی آشنایی با روابط بین نسبت‌های مثلثاتی آشنایی با تعدادی از کاربردهای […]

جزوه فصل اول ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

جزوه فصل اول ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد )

دانلود رایگان نمونه سوال و جزوه فصل اول ریاضی دهم ( استاد علی لطفی نژاد ) جزوه تکمیل شده است در این پست برای شما کاربران فرادبیر جزوه فصل اول ریاضی دهم یعنی مجموعه، الگو و دنباله از استاد لطفی نژاد را قرار داده‌ایم، که مخصوص دانش آموزان تجربی و ریاضی هست. این جزوه شامل دروس زیر می‌باشد: درس اول :مجموعه متناهی و نامتناهی درس دوم :متمم یک مجموعه درس سوم :الگو و دنباله درس چهارم :دنباله‌های حسابی و هندسی این جزوه شامل نکات و سؤالات تستی و تشریحی این فصل هست. که امیدواریم باعث یادگیری هر چه بیشتر شما شود.

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: دو شیر آب A و B به‌تنهایی استخر را 5 ساعت زودتر از شیر B پر می‌کند و در صورتی که هر دو شیر باز باشند در 6 ساعت استخر را پر می‌کنند. تعیین کنید که هر یک از شیرها به‌تنهایی در چند ساعت استخر را پر می‌کنند؟ میانگین و سپس واریانس داده‌های زیر را پیدا کنید.   5, 4, 7, 5, 9 نوع هر یک از متغیرها را مشخص کنید : الف) […]

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: در یک کشور نوعی اتومبیل در 5 مدل، 10 رنگ، 3 حجم موتور مختلف و 2 نوع دنده (اتوماتیک و غیر اتوماتیک) تولید می‌شود. الف- چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می‌شود؟ ب- اگر یکی از رنگ‌های تولید شده مشکی باشد، چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی تولید می‌شود؟ ج- چند […]

نمونه سوال درس ریاضی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال درس ریاضی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس ریاضی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: 1) در یک دنباله حسابی مجموع جملات پنجم و ششم برابر 11 است و مجموع جملات نهم و دهم برابر 51 است. الف) جمله ی عمومی دنباله چیست؟ ب) جمله ی یازدهم دنباله چیست؟ 2) سکه ای را 4 بار پرتاب میکنیم. چقدر احتمال دارد که سکه حداقل دو بار رو بیاید؟ 3) نوع هریک از متغیرهای زیر را مشخص کنید. الف) شاخص توده ی بدن ب) میزان رضایت بینندگان از […]

1 2