تمام مطالب دسته بندی :

جامعه شناسی

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جامعه شناسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جامعه شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟ پاشنه آشیل ایران اسلامی اقتصاد است برای حل آن چه الگویی ارائه داده است دو مؤلفه آن را نام ببرید؟ چگونه یک فرهنگ بسط بیش‌تری می‌یابد؟ عامل و پیامد اصلی هویت‌یابی در جوامع غربی چیست؟ تحول فرهنگی مثبت و منفی همراه با مثال شرح دهید؟ منظور از کنترل اجتماعی و ابزار آن چیست؟ با ذکر مثال. ویژگی‌های هویت فرهنگی جوامع اسلامی از دیدگاه مستشرقان […]

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال جامعه شناسی دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه در این پست نمونه سوال جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول دی ماه بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس جامعه شناسی را قرار داده‌ایم. نمونه ای از سوالات آمده در این فایل عبارت اند از: کنش اجتماعی چیست؟ دو مورد مثال بزنید. نگاه تک خطی به تاریخ بشر چه ویژگی هایی دارد؟ (دو مورد) منظور از جهان متجدد چیست؟ دو مورد از ویژگی های آن را نام ببرید؟ و …