تمام مطالب دسته بندی :

تاریخ

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ ایران و جهان دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تاریخ ایران و جهان همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت دوم را در زیر می‌بینید: قلمرو و هدف علم تاریخ را بیان کنید. به گفته‌ی شهید مطهری از نظر قرآن، تاریخ بشر و تحولات آن بر طبق چه اصولی صورت می‌گیرد؟ توضیح دهید. چرا زمان و مکان دو رکن علم تاریخ به شمار می‌روند؟ رابطه‌ی باستان‌شناسی و تاریخ را بیان کنید. موضوع و هدف علم باستان‌شناسی چیست؟ بودا از چهار حقیقت عالی سخن به میان آورد. […]

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ ایران و جهان دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال تاریخ دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس تاریخ همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه ای از سوالات آمده در این فایل عبارت اند از: تاریخ‌نگاری نوین دارای چه ویژگی‌هایی است که آن را از تاریخ‌نویسی و وقایع‌نگاری قبلی متمایز می‌سازد؟ تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را بر رویدادهای تاریخی نام ببرید. (۴ مورد) کاوش‌های باستان‌شناسی و یافته‌های علمی باستان شناسان چه کمک به مورخان می‌کند؟ و …