تمام مطالب دسته بندی: ریاضی
نمونه سوال ریاضی پنجم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: گزینه صحیح را انتخاب کیند. اگر عدد 4506 را هزار برابر کنیم ارزش مکانی عدد 5 چقدر خواهد شد؟ الف) دهگان میلیون        ب) یکان میلیارد             ج) صدگان میلیون                   د) صدگان هزار روش دیگر نمایش ساعت 9:25 دقیقه شب در کدام گزینه آمده است؟ الف) 21:25          ب) 22:25                     ج) 19:25                              د)20:25 مهربد ساعت 6:45 دقیقه صبح از خواب بیدار می شود و ساعت 7:20 دقیقه از خانه خارج می شود. ساعت 7:45 به مدرسه می رسد و ساعت 2:45 بعد از ظهر از مدرسه به […]