تمام مطالب دسته بندی: پنجم دبستان
نمونه سوال فارسی پنجم نوبت اول

نمونه سوال فارسی پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: 1- در جمله‌های زیر کلمات متضاد)مخالف( را پیدا کن و زیر آن‌ها خط بکش. دوست و دشمن ، به دانایی او پی برده بودند. زندگی پر از فراز و فرودهای طولانی است . 2- با استفاده از حروف ربط ،جمله‌های زیر را کامل کن. چیزی نگذشت …………………… گیاهان به طور عجیب و معجزه‌آسایی رشد کردند. من دانه‌ای که شما داده بودید را کاشتم …………………… اصلاً رشد نکرد. او شرمنده و غمگین بود …………. نتوانسته بود دانه‌های گل را پرورش دهد. و …

نمونه سوال هدیه های آسمانی پنجم نوبت اول

نمونه سوال هدیه های آسمانی پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال هدیه های آسمانی پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس هدیه های آسمانی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: مشهورترین نام عالم چیست؟ الف) محمد        ب) مهدی        ج) علی این سخن از کیست؟ «همیشه و همه‌جا، فرمان خدا بر همه‌چیز مقدم است». الف) حضرت محمد (ص)         ب) حضرت علی (ع)         ج) امام حسین (ع) اذان گوی پیامبر چه نام داشت؟ الف) بِلال        ب) حمزه        ج) رسول به فرمایش پیامبر: «پاکیزگی از پایه‌های دین …….. است» الف) مسیحیت        ب) یهودیت        ج) اسلام کدام گزینه جز اموال عمومی نیست. الف) اتوبوس        ب ) نیمکت پارک        ج ) کیف مدرسه و …

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال علوم پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس علوم را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: 1- کدام یک از تغییرات زیر با دخالت انسان صورت می‌گیرد؟ الف) زرد شدن برگ درختان    ب) پیوند زدن درختان    ج ) جوانه زدن درختان    د) تغییر فصل‌ها 2- از کدام یک فسیل بهتری تشکیل می‌شود؟ الف) توت‌فرنگی    ب) بادام    ج) خیار    د) سیب 3- حرکت کدام ماهیچه‌ها ، ارادی است ؟ الف) روده – معده    ب) بازو – ران    ج) قلب – رگ‌ها    د) مری – روده 4 – بخش رنگی چشم چه نام دارد؟ الف)عدسی    ب) قرنیه    ج) شبکیه    د) عنبیه و […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اول

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس مطالعات اجتماعی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: عبارت‌های زیر را کامل کنید. مهم‌ترین راه ارتباط انسان‌ها با یکدیگر …………………………… است. محدوده‌ای که هیچ‌کس نباید بدون اجازه و رضایت شما وارد آن شود……………………………. نام دارد. یکی از دلایل افزایش جمعیت دریک ناحیه، ……………………….. مردم از نواحی دیگر به آنجاست. به وسایلی که مردم و کالاها را جابه‌جا می‌کنند ……………………………. می‌گویند. به سؤالات زیر پاسخ دهید. آب‌های زیرزمینی را توضیح دهید و به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ رهبر باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ قوای سه‌گانه را نام ببرید. در رأس آن‌ها […]

نمونه سوال ریاضی پنجم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی پنجم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال پنجم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: گزینه صحیح را انتخاب کیند. اگر عدد 4506 را هزار برابر کنیم ارزش مکانی عدد 5 چقدر خواهد شد؟ الف) دهگان میلیون        ب) یکان میلیارد             ج) صدگان میلیون                   د) صدگان هزار روش دیگر نمایش ساعت 9:25 دقیقه شب در کدام گزینه آمده است؟ الف) 21:25          ب) 22:25                     ج) 19:25                              د)20:25 مهربد ساعت 6:45 دقیقه صبح از خواب بیدار می شود و ساعت 7:20 دقیقه از خانه خارج می شود. ساعت 7:45 به مدرسه می رسد و ساعت 2:45 بعد از ظهر از مدرسه به […]

1 2