تمام مطالب دسته بندی :

مطالعات اجتماعی

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تعلیمات اجتماعی ششم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت دوم (خرداد ماه) درس مطالعات اجتماعی یا همان تعلیمات اجتماعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. ۱-غلات, حبوبات و محصولات …………. سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. ۲-در نیروگاه‌های حرارتی با سوزاندن سوخت‌های فسیلی، آب را به بخار تبدیل می‌کنند. فشار بخارآب توربین‌ها را به حرکت درمی‌آورد و …………. تولید می‌شود. ۳-بسیاری جهانگردان، دیده‌ها و شنیده‌ها و خاطرات خود را از سفرهایش می‌نوشتند و گاهی با نقاشی نیز تصویر می‌کردند، به این نوشته‌ها …………. میگویند. ۴-لباس باید […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس مطالعات اجتماعی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: انرژی هسته‌ای چگونه به وجود می‌آید؟ چه عواملی در کشاورزی مؤثرند؟ نام ببرید و توضیح دهید. چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شدند؟ انواع برق را بنویسید و توضیح دهید. سه گروه مهم از محصولات زراعی را نام ببرید و توضیح دهید و برای هرکدام دو مثال بزنید. در تصمیم‌گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ پیشوایان بزرگ دینی در مورد دوستی چه توصیه‌هایی به ما می‌کنند؟ و …