تمام مطالب دسته بندی: فارسی
نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول

نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: در بیت‌های زیر چه آرایه‌های ادبی به کار رفته است؟ مشخص کنید الف) بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش                   فرو ریخن چون رود خون از برش ب) خروشید و جوشید و برکند خاک                زسمش زمین شد همه، چاک‌چاک معنی کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده است را بنویسید. به نزد آن که جانش در تجلّی است. بلبل و قمری چه خواند؟ به سؤالات زیر پاسخ دهید: از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ رستم در هفت خوان چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟ به ترتیب […]