تمام مطالب دسته بندی: ریاضی
نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: 1- کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد؛ و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی‌مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟ 2- جرم نوزادی با مادرش 64.38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61.25 کیلوگرم باشد. جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال ششم نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: جاهای خالی را کامل کنید. الف) اگر بخواهیم میله‌ای 16 متری را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، به …….. برش نیاز داریم. ب) هزارتا 0.09 برابراست با………تا. ج) ثلث ربع عدد 120 برابر با ……… است. د) متوازی‌الاضلاع مرکز تقارن …….. . (دارد-ندارد) ضخامت 120 برگ کاغذ 15 میلی‌متر است ضخامت 1 برگ کاغذ چند میلی‌متر است؟ (تا دو رقم اعشار در خارج‌قسمت ادامه دهید.) مساحت باغچه‌ای به طول 5.9 و عرض 2.32 را حساب کنید. اگر بخواهیم دور باغچه را یک ردیف نرده […]