تمام مطالب دسته بندی: پایان نامه حسابداری
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری پیرامون اوراق قرضه اسلامی صکوک

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری پیرامون اوراق قرضه اسلامی صکوک

دانلود پایان نامه حسابداری پیرامون اوراق قرضه اسلامی صکوک تامین مالی به معنای فراهم آوردن سرمایه برای یک پروژه یا هر نوع موسسه دولتی یا خصوصی است. صکوک نیز ابزاری جدید برای تامین مالی بوده که این ابزار آزمون شده و مناسب برای فرآیند تامین مالی اسلامی است. این پایان نامه که دارای 48 صفحه می باشد به صورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است.

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی این پایان نامه که دارای 68 صفحه می باشد که جهت آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است.در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.