تمام مطالب دسته بندی :

جزوه دانشگاهی

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

دانلود رایگان خلاصه مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت که به صورت پرسش و پاسخ هست، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۴۶ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت که توسط احمد علی مستوفی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۴ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه ی تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه تهران

دانلود جزوه ی تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه ی تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه تهران در این پست شما می‌توانید جزوه تحقیق در غملیات۲ دانشگاه تهران را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵۲ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه روش محاسبه معکوس ماتریس

دانلود جزوه روش محاسبه معکوس ماتریس

دانلود رایگان جزوه روش محاسبه معکوس ماتریس در این پست شما می‌توانید جزوه روش محاسبه معکوس ماتریس را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت خانم طاهره فیضی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت خانم طاهره فیضی

دانلود رایگان جزوه مبانی سازمان و مدیریت خانم طاهره فیضی در این پست شما می‌توانید جزوه مبانی سازمان و مدیریت که توسط خانم طاهره فیضی تأليف شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۶۰ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: عنوان: خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه: پیام نور حجم فايل: کمتر از ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مبانی برق رشته صنایع

دانلود جزوه مبانی برق رشته صنایع

دانلود رایگان جزوه مبانی برق رشته صنایع در این پست شما می‌توانید جزوه مبانی برق که یکی از دروس رشته صنایع هست، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۲ صفحه دارد و به صورت تایپ شده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه امار توصیفی احمد کوچک زاده

دانلود جزوه امار توصیفی احمد کوچک زاده

دانلود رایگان جزوه امار توصیفی احمد کوچک زاده در این پست شما می‌توانید جزوه امار توصیفی که توسط آقای احمد کوچک زاده تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۰۳ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۲MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه پژوهش عملیاتی پیشرفته از دکتر حسن دیده خانی

دانلود جزوه پژوهش عملیاتی پیشرفته از دکتر حسن دیده خانی

دانلود رایگان جزوه پژوهش عملیاتی پیشرفته از دکتر حسن دیده خانی در این پست شما می‌توانید جزوه پژوهش عملیاتی پیشرفته استاد دکتر حسین دیده خانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۰ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه امار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت

دانلود جزوه امار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت

دانلود رایگان جزوه امار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت در این پست شما می‌توانید جزوه امار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۷۷ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱۰MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه ساختمان گسسته شریف

دانلود جزوه ساختمان گسسته شریف

دانلود رایگان جزوه ساختمان گسسته شریف در این پست شما می‌توانید جزوه ساختمان گسسته که توسط آقای بهروز اکرمی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: منبع: ساختمان گسسته دكتر بهروز قلی خانی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف حجم فايل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه کارگاه عمومی ۱ رشته صنایع پیام نور

دانلود جزوه کارگاه عمومی ۱ رشته صنایع پیام نور

دانلود رایگان جزوه کارگاه عمومی ۱ رشته صنایع پیام نور در این پست شما می‌توانید جزوه کارگاه عمومی۱ دانشگاه پیام نور را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۵۶ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: نویسنده: آيدين سلیمی اصل، مرتضی يگانه حجم فايل: ۴MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه درس تحلیل سیستم ها

دانلود جزوه درس تحلیل سیستم ها

دانلود رایگان جزوه درس تحلیل سیستم ها در این پست شما می‌توانید جزوه تحلیل سیستم ها استاد پريسا موسوی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۲۹ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: گرداورنده: عسگر صدیقی حجم فايل: ۳MB زبان نوشته: فارسی

1 3 4 5 6 7 30