تمام مطالب دسته بندی :

جزوه دانشگاهی

دانلود جزوه چرا مدیران انتقاد پذیر نیستند

دانلود جزوه چرا مدیران انتقاد پذیر نیستند

دانلود رایگان مقاله چرا مدیران انتقاد پذیر نیستند در این پست شما می‌توانید مقاله چرا مدیران انتقاد پذیر نیستند، استاد دکتر مکوندی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۳ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: گرداورنده:جواد مرادی حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود کنفرانس آسیب شناسی طبقه بندی مشاغل در ایران

دانلود کنفرانس آسیب شناسی طبقه بندی مشاغل در ایران

دانلود رایگان کنفرانس آسیب شناسی طبقه بندی مشاغل در ایران و مقایسه آن با دو کشور توسعه یافته در این پست شما می‌توانید جزوه ای که از کنفرانس آسیب شناسی طبقه بندی مشاغل در ایران از طریق مقایسه ان با دو کشور توسعه یافته که توسط آقای حمداله محمدی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۰ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: استاد: دکتر مکوندی حجم فایل: ۵MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه شاخص های توسعه انسانی و رنکینگ ایران

دانلود جزوه شاخص های توسعه انسانی و رنکینگ ایران

دانلود رایگان جزوه شاخص های توسعه انسانی و رنکینگ ایران در این پست شما می‌توانید مقاله شاخص های توسعه انسانی و رنکینگ ایران استاد دکتر مکوندی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۲ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: گرداورنده: سیامک عرفانی حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه روشهای جانشین پروری و کار راهه های شغلی به همراه روشها و فرمها

دانلود جزوه روشهای جانشین پروری و کار راهه های شغلی به همراه روشها و فرمها

دانلود رایگان جزوه روشهای جانشین پروری و کار راهه های شغلی به همراه روشها و فرمها در این پست شما می‌توانید جزوه روشهای جانشین پروری و کار راهه های شغلی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۸ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه تجزیه و تحلیل شغل

دانلود جزوه تجزیه و تحلیل شغل

دانلود رایگان جزوه تجزیه و تحلیل شغل در این پست شما می‌توانید جزوه تجزیه و تحلیل شغل که توسط افشین آریا تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۵ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۲MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه برنامه ریزی نیروی انسانی

دانلود جزوه برنامه ریزی نیروی انسانی

دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی نیروی انسانی در این پست شما می‌توانید جزوه برنامه ریزی نبروی انسانی استاد دکتر مکوندی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۶ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: گرداورنده: بهروز افضلی حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه نقش مدیریت منابع انسانی در ایمنی و بهداشت کارکنان

دانلود جزوه نقش مدیریت منابع انسانی در ایمنی و بهداشت کارکنان

دانلود رایگان نقش مدیریت منابع انسانی در ایمنی و بهداشت کارکنان، نقص قوانین کار در کتابچه قانون کار در این پست شما می‌توانید جزوه نقش مدیریت منابع انسانی در ایمنی و بهداشت کارکنان را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۶ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی گری دسلر

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی گری دسلر

دانلود رایگان خلاصه کتاب رفتار سازمانی گری دسلر در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه کتاب رفتار سازمانی  گری دسلر را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵۱ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه ۱۰۰ سوال کتاب اصول طراحی سازمان ال دفت – دکتر فراهانی

دانلود جزوه ۱۰۰ سوال کتاب اصول طراحی سازمان ال دفت – دکتر فراهانی

دانلود رایگان جزوه ۱۰۰ سوال کتاب اصول طراحی سازمان ال دفت دکتر فراهانی در این پست شما می‌توانید جزوه مدیریت سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک استاد دکتر فراهانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۹۵ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: گرداورنده: غلامرضا قائدی حجم فایل: ۷MB زبان نوشته: فارسی

دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت استراتژیک فرد دیوید

دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت استراتژیک فرد دیوید

دانلود رایگان نمونه سوالات تستی مدیریت استراتژیک فرد دیوید در این پست شما می‌توانید نمونه سوالات تستی مدیریت استراتژیک فرد دیوید را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۹ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید که توسط آقای علی فوز مسلمیان تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ در این پست شما می‌توانید جزوه خلاصه کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۵۷ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فایل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

1 2 3 4 5 6 30