تمام مطالب دسته بندی :

جزوه دانشگاهی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله استاد دکتر تابش پور را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۷۰ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: عنوان: مهندسی زلزله پیشرفته حجم فايل: ۲۳MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی

دانلود رایگان جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی در این پست شما می‌توانید جزوه تئوری الاستیسیته استاد دکتر میرزایی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۲۸ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: تربیت مدرس حجم فايل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی

دانلود جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی

دانلود رایگان جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی در این پست شما می‌توانید جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی که توسط آقای یوسف رضا خادمیان تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۲۵ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۷MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله که توسط دکتر ابراهيم فدائی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۱۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: ازاد اسلامی واحد فراهان حجم فايل: ۳MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله استاد دکتر دانش اشتیانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۴۳ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: نویسنده: عباس محبوبی دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی حجم فايل: ۱۹MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله افتخاری

دانلود جزوه مهندسی زلزله افتخاری

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله افتخاری در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله که توسط آقای مهدی افتخاری تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۱۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: ازاد اسلامی واحد رشت حجم فايل: ۲۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند

دانلود جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند

دانلود رایگان جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند در این پست شما می‌توانید جزوه پایدای سازه ها که توسط آقای كريم عابدی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه از دانشگاه صنعتی سهند بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱۹MB زبان نوشته: فارسی

دانلود حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی

دانلود حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی

دانلود رایگان حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی در این پست شما می‌توانید حل المسائل پایداری سازه نوشته‌ی دکتر نیازی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه انگلیسی بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱۵MB

دانلود حل تمرین اجزا محدود دانشگاه شریف

دانلود حل تمرین اجزا محدود دانشگاه شریف

دانلود رایگان حل تمرین اجزا محدود دانشگاه شریف در این پست شما می‌توانید حل المسائل اجزا محدود دکتر قائمیان را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این حل المسائل انگلیسی بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: صنعتی شریف حجم فايل: کمتر از ۱MB

دانلود جزوه اجزا محدود دانشگاه سهند

دانلود جزوه اجزا محدود دانشگاه سهند

دانلود رایگان جزوه اجزا محدود دانشگاه سهند در این پست شما می‌توانید جزوه اجزا محدود استاد دکتر کریم عابدی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه از دانشگاه صنعتی سهند بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۴MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه آموزش نرم افزار متلب Bassem Mahafza

دانلود جزوه آموزش نرم افزار متلب Bassem Mahafza

دانلود رایگان جزوه آموزش نرم افزار متلب Bassem Mahafza در این پست شما می‌توانید جزوه تایپی آموزش نرم افزار متلب Bassem Mahafza، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که که این جزوه ۵۳۴ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۴MB زبان نوشته: انگلیسی

دانلود جزوه آموزش نرم افزار متلب دکتر مشکی باف

دانلود جزوه آموزش نرم افزار متلب دکتر مشکی باف

دانلود رایگان و مستقیم آموزش نرم افزار متلب دکتر مشکی باف در این پست شما می‌توانید جزوه آموزش نرم افزار متلب که توسط دکتر مشکی باف نوشته شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه به صورت تایپ شده بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۸MB زبان نوشته: فارسی

1 8 9 10 11 12 30