تمام مطالب دسته بندی: امتحانات نهایی چهارم دبیرستان
دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی زبان فارسی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی زبان فارسی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی زبان فارسی سال چهارم ( پیش دانشگاهی) با جواب بین سال های 90 تا 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی سال چهارم درس زبان فارسی بوده , سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی معارف اسلامی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی معارف اسلامی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی معارف اسلامی سال چهارم (پیش دانشگاهی) با جواب بین سال های 90 تا 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی سال چهارم درس معارف اسلامی بوده سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است که امتحان درس معارف اسلامی برای کلیه رشته ها یکسان است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم (پیش دانشگاهی) با جواب رشته ریاضی بین سال های 90 تا 96 رشته ریاضی دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی رشته ریاضی سال چهارم درس حساب دیفرانسیل و انتگرال بوده , سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است.فراموش نکنید ازمون های قلمچی و گزینه دو رشته ریاضی در سایت وجود دارد که می تواند برای آمادگی هر چه بیشتر شما برای کنکور سراسری مفید باشد.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی عربی انسانی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی عربی انسانی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی عربی انسانی سال چهارم (پیش دانشگاهی) بین سال های 90 تا 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی عربی انسانی سال چهارم بوده سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ادبیات فارسی انسانی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ادبیات فارسی انسانی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی ادبیات فارسی انسانی سال چهارم (پیش دانشگاهی) بین سال های 90 تا 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی رشته انسانی سال چهارم درس ادبیات فارسی بوده سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی

مجموعه امتحانات نهایی فیزیک رشته ریاضی سال چهارم (پیش دانشگاهی) بین سال های 90 تا 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد این مجموعه که شامل امتحانات نهایی رشته ریاضی سال چهارم درس فیزیک بوده , سال های 90 تا 96 را شامل می شود و به صورت دانلود جداگانه و مستقیم امتحانات نهایی دی ماه و خرداد ماه و شهریور ماه طبقه بندی شده است. هم چنین ازمون های گزینه دو و قلمچی تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی در سایت قرار گرفته است که می توانید دانلود کنید.

دانلود سوالات و پاسخنامه سوالات امتحان نهایی اصول عقاید

دانلود سوالات و پاسخنامه سوالات امتحان نهایی اصول عقاید

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اصول عقاید سال چهارم (پیش دانشگاهی) سال 96 رشته علوم و معارف اسلامی دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد در این پست شما می‌توانید امتحان نهایی درس اصول عقاید خرداد 96 را به همراه پاسخنامه که مخصوص دانش آموزان سال چهارم (پیش دانشگاهی) رشته علوم و معارف اسلامی می‌باشد را به طور رایگان دانلود نمایید. این آزمون می‌تواند کمک به سزایی برای سنجیدن آمادگی دانش‌آموز در امتحان باشد.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سیر هنر در تاریخ

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سیر هنر در تاریخ

امتحانات نهایی سیر هنر در تاریخ سال چهارم (پیش دانشگاهی ) همراه با جواب رشته هنر سال 96 دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد در این پست شما می‌توانید امتحان نهایی درس سیر هنر در تاریخ را به همراه پاسخنامه که مخصوص دانش آموزان سال چهارم رشته هنر می‌باشد را به طور رایگان دانلود نمایید. این آزمون می‌تواند کمک به سزایی برای سنجیدن آمادگی دانش‌آموز در امتحان باشد.این امتحانات همراه با پاسخ تشریحی است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فقه و اصول

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فقه و اصول

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فقه و اصول سال چهارم (پیش دانشگاهی) سال 96 رشته علوم و معارف اسلامی دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد در این پست شما می‌توانید امتحان نهایی درس فقه و اصول را به همراه پاسخنامه که مخصوص دانش آموزان سال چهارم (پیش دانشگاهی) رشته علوم و معارف اسلامی می‌باشد را به طور رایگان دانلود نمایید. این آزمون می‌تواند کمک به سزایی برای سنجیدن آمادگی دانش‌آموز در امتحان باشد.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران سال چهارم (پیش دانشگاهی) سال 96 رشته هنر دی 96 همراه با پاسخ اضافه شد در این پست شما می‌توانید امتحان نهایی درس اشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران را به همراه پاسخنامه که مخصوص دانش آموزان سال چهارم (پیش دانشگاهی) رشته هنر می‌باشد را به طور رایگان دانلود نمایید. این آزمون می‌تواند کمک به سزایی برای سنجیدن آمادگی دانش‌آموز در امتحان باشد.

1 2