سال: ۱۳۹۶
نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال عربی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. الف) الإنسان عَبدُ الإحسانِ. ب) النظرُ فی وَجهِ الوالدَینِ عبادةٌ. پ) مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ. ت) الملابسُ رَخیصةٌ أم غالیةٌ. ج) یا أستاذُ، هَل سمحتَ لِی بالکلامِ؟ چ) هم قَذَفوا شبکةً کبیرةً. ح) الطفلةُ لَعِبَت مَعَ صدیقاتها. د) کَم أسبوعاً فی الشهر؟

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید. الف) از یک نقطه ……………….. خط راست می گذرد. ب) عدد …………… شمارنده ی تمام اعداد است. پ) اگر یک مستطیل را حول طول آن دوران دهیم، ………………… به وجود می آید. ت) توان سه هر عدد را ……………….. آن عدد می گوییم. ث) ریشه دوم عدد ۲۵ اعداد …………….. و ……………… می باشند. ج) احتمال وقوع هر پیشامد عددی بین ………….. و ……………. است. […]

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سبک زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: خود چیست؟ برای هربعد یک مثال از خودتان را بنویسید. راه های مدیریت اختلاف را در یک اختلاف واقعی که برایتان پیش آمده است به تصویر بکشید. مدیریت زمان چیست؟ باتوجه به اهمیت ثانیه ها در زندگی، نحوه مدیریت زمان خود را براساس این تعریف در یک روز بنویسید. به نظر شما چرا برخی افراد به سمت سیگار و مواد مخدرگرایش پیدا می کنند؟ ۴مورد سه اتفاق خوب، سه […]

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: كلمه ناهماهنگ را مشخص كنيد و بنويسيد. Kimia_ Amir_ Karami_ Mahshid Talebi _ Amani _ Koroush_ Momeni   پاسخ صحيح را انتخاب كنيد. Who is that boy? …………. Is my friend Alireza. ( he- she- we) Who is that woman? She is my teacher,………….. Ahmadi. (Mr.- Mrs.- my) My first name is Parham. My…………..name is Hosseini. ( first- last- one) با توجه به متن كدام گزينه صحيح است؟   That boy is my […]

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس مطالعات اجتماعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جای خالی را در جملات زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید: ا) بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده،………………. نام دارد. ب) مورخان در کار خود از یافته ها و نتایج مطالعات …………….. نیز استفاده میکنند. ج) مهمترین حق همه انسانها در زندگی حق …………….. است. د) حکومت ……..، نخستین حکومت آریایی در ایران بود. ه) شهرنشینان باید هرسال مبلغی به عنوان …………. به شهرداری بپردازند. و) رشته کوه […]

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس علوم همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . الف – مهم ترین املاح موجود در آبهای زیرزمینی کدام اند؟ ب – نقش کبد در دستگاه گوارش چیست ؟ کدام رگ خون را از قلب خارج می کند ؟ کار مهم کلیه چیست؟ منابع تجدید شدنی چه منابعی هستند ؟ برای آنها مثال بزنید. سه راه انتقال گرما را نام ببرید ؟ تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس پیام های آسمانی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: پاسخ کوتاه دهید: انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید. برای اینکه زمین پاک کننده باشد باید چهار شرط داشته باشد، دو مورد از آنها را بنویسید. ارکان نماز چندتاست؟ نام ببرید. با توجه آیات قرآن کریم مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟ طبق فرمایش امام صادق (ع) کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ سه راه از راه های درمان تنبلی […]

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال قران هفتم نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال هفتم نوبت دوم (خرداد ماه) درس قران همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید. الف) قُل اِنَّما اَنَا بشرٌ مِثلکم یوحی اِلیَّ ب) جَعَلنا مِن الماءِ کُلُ شیءٍ حیّ ج) فَنِعمَ المَولی و نِعمَ النصیر ترکیب های زیر را معنا کنید. فی السماء ( ………………)  اجراکبیرا (………………) انتم و ءابآؤکم (……………..) اذ ذهب (……………..) عملاصالحا (………………)  ارکعوا و اسجدوا ( ………………)

بررسی چگونگی نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

بررسی چگونگی نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

در رابطه با نگارش برنامه سالانه مدارس توسط مدیران و سایر عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه و همچنین چگونگی تدوین تقویم اجرایی در کنار برنامه سالانه مدارس سخنان با اهمیتی از صاحبنظران دفاتر برنامه ریزی درسی و آموزشی وجود دارد. در واقع نگارش برنامه سالانه مدارس از آن جهت با اهمیت است که می توان با وجود برنامه ریزی صحیح و درست و مستند شده اهداف و آرمان ها و چشم اندازهای مدرسه را به صورت صحیح و دقیق زمان بندی نمود و در راستای رسیدن به این اهداف به صورت دقیق و مرتب و بر مبنای درجه اهمیت برنامه ریزی نمود.

دانلود آزمون ۶ بهمن ۹۶ قلمچی

دانلود آزمون ۶ بهمن ۹۶ قلمچی

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۶ بهمن ۹۶ قلمچی سال دهم, یازدهم و چهارم(پیش دانشگاهی) رشته های ریاضی و تجربی و انسانی بهمن ماه شروع شد و امتحانات دی ماه را چه خوب و چه بد پشت سر گذاشته اید. شاید بعضی از شما از اینکه بیشتر تلاش نکردید ناراحت باشید ولی بهتر هست به جای افسوس از گذشته، برای موفقیت در آینده خود در امتحانات و آزمون های آزمایشی و داوطلبان، برای کنکور امسال بیشتر تلاش کنید، تا از تلاش نکردن خود پشیمان نشوید. در این پست ما برای شما کاربران فرادبیر آزمون آزمایشی قلمچی ۶ بهمن ۹۶ سال دهم, یازدهم و پیش دانشگاهی (سال چهارم) رشته‌های ریاضی و تجربی و انسانی را همراه با پاسخنامه تشریحی و کلیدی آن جهت دانلود […]

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: .Fill in the blanks with the given words. One is extra careless / device / donate / hunt / paradise .Some people ————– their blood to save the injured .I don’t know why they should kill or ————– such animals .It was ———- of her to break the dishes, but it was […]

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سواد رسانه ای همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: چگونه رسانه‌ها با تداعی معانی باعث اقناع مخاطب می‌شوند؟ بازنمایی را تعریف کنید. هدف سواد رسانه‌ای چیست؟ مهندسی معکوس در رسانه یعنی چه؟ تفاوت رسانه‌های یک سویه و دو سویه در چیست؟ کارکرد تلفن همراه در اروپا و آسیا شرقی چه تفاوتی […]

1 8 9 10 11 12 15