سال: ۱۳۹۶
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس انسان و محیط زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این کتاب که برای کلیه‌ی دانش آموزان پایه یازدهم مشترک بوده و برای شناخت بیشتر دانش آموزان از وضعیت محیط‌زیست اطراف خود بوده است. حتماً مطالعه‌ی کافی در این درس داشته و پس از آن برای سنجیدن خود این سؤالات را استفاده نمایید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: یک ماشین گرمایی در هر چرخه ۵۰۰j گرما از منبع گرم دریافت کرده و ۱۰۰j کار انجام می‌دهد. بازده ماشین چقدر است؟ چه مقدار گرما در هر چه تلف می‌شود؟ یک مخزن استوانه‌ای شکل محتوی مقداری گاز کامل، توسط یک پیستون با اصطکاک ناچیز مسدود شده است. مخزن را درون مخلوط آب و یخ قرار می‌دهیم. پیستون به چه سمتی حرکت می‌کند؟ با ذکر علت، نوع فرآیند را بنویسید؟ و … توجه: این فایل ها […]

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زمین شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این درس تا چند سال پیش فقط مختص دانش آموزان رشته تجربی بود و اکنون دانش آموزان رشته‌ی ریاضی نیز آن را باید در دبیرستان یاد گرفته و امتحان دهند. این درس حفظی بوده، پس سعی کنید بیشتر خود کتاب و جزوه‌ی کلاسی خود را مطالعه کرده و در آخر این سؤالات را حل کنید.

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال حسابان یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس حسابان همراه با جواب را قرار داده‌ایم.نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: در دنباله‌ی حسابی …,۲,۶,۱۰,۱۴ حداقل چند جمله را باید جمع کنیم تا حاصل از ۲۲۰ بیشتر شود. وارون‌پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وارون‌پذیر بودن تابع، ضابطه‌ی وارون آن را به دست آورید. (دامنه تابع وارون را نیز تعیین کنید.(تصویر در فایل) و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال هندسه یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس هندسه همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: قضیه :ثابت کنید اندازۀ زاویه ای که از برخورد دو وتر در یک دایره ایجاد می شود، برابر نصف مجموع اندازۀ دو کمانی از دایره است که به ضلع ها و امتداد ضلع های آن زاویه محدودند. مقدار a را چنان بیابید که اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع های ۸ و ۳ و خط المرکزین ۱۳ برابر ۵a-3 باشد. و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر […]

1 3 4 5 6 7 191