سال: ۱۳۹۶
نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: قضیه تالس را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید. ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است. در شکل مقابل پاره خط DE موازی BC است. مقدار X و Y  را بدست آورید. (شکل در فایل) و …

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: در شکل زیر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر ۶۰ ولت می‌باشد. بار الکتریکی خازن C2 و ولتاژ دو سر باتری را حساب کنید. (تصویر در فایل) در مدار شکل مقابل: الف) ظرفیت خازن معادل چقدر است؟ ب) اگر اختلاف پتانسیل بین دونقطه‌یA  و B برابر ۱۰۰v باشد، انرژی ذخیره شده در خازن C1 را محاسبه کنید. (تصویر در فایل)

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: ( Fill in the blanks with appropriate words. ( 1 point people use sign language to communicate……………… ………………. My aunt has high My brother ……………. himself every month  ………… I agree with you a hundred و …

نمونه سوال فارسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. دبیران معمولا در این درس از به طور کلی سوالات زیر را طرح می کنند: کامل کردن یک بیت از شعر نوشتن مفهوم کلمه ای از شعر یا متن و یا عبارتی از یک متن. نوشتن نام نویسندگان چند اثر و …

نمونه سوال نگارش یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال نگارش یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. ممکن هست این درس برای دانش اموزان رشته ی ریاضی نسبت به دانش آموزان انسانی کمی سخت باشد که با مطالعه و حل نمونه سوالات مختلف این مشکل حل می شود. این سوالات سعی شده براساس اخرین تغیرات کتاب درسی شما جمع آوری و برای دانلود قرار داده شود. و …

1 2 3 4 5 6 191