سال: 2017
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس انسان و محیط زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این کتاب که برای کلیه‌ی دانش آموزان پایه یازدهم مشترک بوده و برای شناخت بیشتر دانش آموزان از وضعیت محیط‌زیست اطراف خود بوده است. حتماً مطالعه‌ی کافی در این درس داشته و پس از آن برای سنجیدن خود این سؤالات را استفاده نمایید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: یک ماشین گرمایی در هر چرخه 500j گرما از منبع گرم دریافت کرده و 100j کار انجام می‌دهد. بازده ماشین چقدر است؟ چه مقدار گرما در هر چه تلف می‌شود؟ یک مخزن استوانه‌ای شکل محتوی مقداری گاز کامل، توسط یک پیستون با اصطکاک ناچیز مسدود شده است. مخزن را درون مخلوط آب و یخ قرار می‌دهیم. پیستون به چه سمتی حرکت می‌کند؟ با ذکر علت، نوع فرآیند را بنویسید؟ و … توجه: این فایل ها […]

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زمین شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این درس تا چند سال پیش فقط مختص دانش آموزان رشته تجربی بود و اکنون دانش آموزان رشته‌ی ریاضی نیز آن را باید در دبیرستان یاد گرفته و امتحان دهند. این درس حفظی بوده، پس سعی کنید بیشتر خود کتاب و جزوه‌ی کلاسی خود را مطالعه کرده و در آخر این سؤالات را حل کنید.

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال حسابان یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس حسابان همراه با جواب را قرار داده‌ایم.نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: در دنباله‌ی حسابی …,2,6,10,14 حداقل چند جمله را باید جمع کنیم تا حاصل از 220 بیشتر شود. وارون‌پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وارون‌پذیر بودن تابع، ضابطه‌ی وارون آن را به دست آورید. (دامنه تابع وارون را نیز تعیین کنید.(تصویر در فایل) و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال هندسه یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس هندسه همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: قضیه :ثابت کنید اندازۀ زاویه ای که از برخورد دو وتر در یک دایره ایجاد می شود، برابر نصف مجموع اندازۀ دو کمانی از دایره است که به ضلع ها و امتداد ضلع های آن زاویه محدودند. مقدار a را چنان بیابید که اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع های 8 و 3 و خط المرکزین 13 برابر 5a-3 باشد. و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر […]

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: چرا خداوند یک دینی برای انسان‌ها فرستاده است؟ آسان‌ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم چیست؟ پیامبر (ص) برای آگاهی مردم از موضوع آیه‌ی تطهیر چه کاری انجام می‌دادند؟ با نزول آیه‌ی ولایت بر پیامبر (ص) آن حضرت چه چیزی دریافت؟ و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: عین اسم المکان و ترجمه: 1. ذلک متجر صدیقی له سراویل افضل. 2. فی هذا الشارع مطاعم کثیره. عین اسم التفضیل و ترجمه: 1. حی علی خیر العمل. 2. افضل الاعمال الکسب من الحلال. 3. هذا الطعام اقل من ذاک. و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. هر چه خصلت فلزی یک فلز و یا خصلت نافلزی یک نافلز بیشتر باشد، فعالیت شیمیایی آن عنصر بیشتر خواهد بود. در یک دوره به دلیل افزایش تعداد لایه‌ها از چپ به راست شعاع اتمی افزایش می‌یابد. شدت واکنش میان پتاسیم و فلوئور بیشتر از شدت واکنش میان سدیم و ید است. و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر […]

نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس آمار و احتمال همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: در پرتاب يك تاس، احتمال مشاهده هر عدد، متناسب با مربع همان عدد است. اگر اين تاس را به هوا پرتاب كنيم، احتمال اينكه عدد مشاهده شده اول باشد چقدر است؟ دو تاس را پرتاب کرده‌ایم. اگر در هر دو تاس عددي اول ظاهر شود، احتمال اينكه مجموع دو تاس زوج باشد را بيابيد. اگر يك روز ساحل جزیره هرمز آرام باشد، فرداي آن روز به‌احتمال 80 درصد، ساحل آرام […]

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست

گفت و گو با محدثه رئیسی (رتبه ی 4 کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96) معلولیت محدودیت نیست. به نظر من هر آنچه را که خدا به ما داده باید بپذیریم و شکرگزار نعمت‌های خداوند منان باشیم. شاید از نظر ظاهری و جسمی نواقصی داشته باشم و نتوانم مانند بقیه‌ی افراد سالم جامعه کارهایم را به‌خوبی انجام دهم، ولی این نمی‌تواند مانع رشد و شکوفایی من شود.

1 2 3 4 5 96