سال: ۱۳۹۶
نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. سوالاتی که عموما برای امتحان این درس طرح می شود، می توان به: ترجمه فارسی کلمات یا عبارات عربی تعیین نوع فعل یک جمله تعیین اسم مکان یا اسم تفضیل و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: (تصویر در فایل)(B : Grammar . ( 2 points Look at the pictures and complete the following sentences with correct measures  …………………………It is hot. Do you like to eat  …………………I’d like to drink ( Fill in the blanks with the correct form of the verb. ( 1 point ( you ever _____________ to a foreign country? ( travel _____________ ( She _______________ a job yet […]

نمونه سوال زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زیست یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زیست شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) کدام بخش از مغز نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، بر عهده دارد؟ ب) کدام ریشهء نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه‌ها و غده‌ها منتقل می‌کند؟ ج) در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم‌بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟ ۱- زنبور ۲- هیدر ۳- پلاناریا به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) در پتانسیل عمل به دنبال باز شدن کدام […]

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: قضیه تالس را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید. ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است. در شکل مقابل پاره خط DE موازی BC است. مقدار X و Y  را بدست آورید. (شکل در فایل) و …

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: در شکل زیر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر ۶۰ ولت می‌باشد. بار الکتریکی خازن C2 و ولتاژ دو سر باتری را حساب کنید. (تصویر در فایل) در مدار شکل مقابل: الف) ظرفیت خازن معادل چقدر است؟ ب) اگر اختلاف پتانسیل بین دونقطه‌یA  و B برابر ۱۰۰v باشد، انرژی ذخیره شده در خازن C1 را محاسبه کنید. (تصویر در فایل)

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: ( Fill in the blanks with appropriate words. ( 1 point people use sign language to communicate……………… ………………. My aunt has high My brother ……………. himself every month  ………… I agree with you a hundred و …

نمونه سوال فارسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. دبیران معمولا در این درس از به طور کلی سوالات زیر را طرح می کنند: کامل کردن یک بیت از شعر نوشتن مفهوم کلمه ای از شعر یا متن و یا عبارتی از یک متن. نوشتن نام نویسندگان چند اثر و …

نمونه سوال نگارش یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال نگارش یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. ممکن هست این درس برای دانش اموزان رشته ی ریاضی نسبت به دانش آموزان انسانی کمی سخت باشد که با مطالعه و حل نمونه سوالات مختلف این مشکل حل می شود. این سوالات سعی شده براساس اخرین تغیرات کتاب درسی شما جمع آوری و برای دانلود قرار داده شود. و …

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس انسان و محیط زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این کتاب که برای کلیه‌ی دانش آموزان پایه یازدهم مشترک بوده و برای شناخت بیشتر دانش آموزان از وضعیت محیط‌زیست اطراف خود بوده است. حتماً مطالعه‌ی کافی در این درس داشته و پس از آن برای سنجیدن خود این سؤالات را استفاده نمایید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: یک ماشین گرمایی در هر چرخه ۵۰۰j گرما از منبع گرم دریافت کرده و ۱۰۰j کار انجام می‌دهد. بازده ماشین چقدر است؟ چه مقدار گرما در هر چه تلف می‌شود؟ یک مخزن استوانه‌ای شکل محتوی مقداری گاز کامل، توسط یک پیستون با اصطکاک ناچیز مسدود شده است. مخزن را درون مخلوط آب و یخ قرار می‌دهیم. پیستون به چه سمتی حرکت می‌کند؟ با ذکر علت، نوع فرآیند را بنویسید؟ و … توجه: این فایل ها […]

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زمین شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. این درس تا چند سال پیش فقط مختص دانش آموزان رشته تجربی بود و اکنون دانش آموزان رشته‌ی ریاضی نیز آن را باید در دبیرستان یاد گرفته و امتحان دهند. این درس حفظی بوده، پس سعی کنید بیشتر خود کتاب و جزوه‌ی کلاسی خود را مطالعه کرده و در آخر این سؤالات را حل کنید.

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال حسابان یازدهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس حسابان همراه با جواب را قرار داده‌ایم.نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: در دنباله‌ی حسابی …,۲,۶,۱۰,۱۴ حداقل چند جمله را باید جمع کنیم تا حاصل از ۲۲۰ بیشتر شود. وارون‌پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وارون‌پذیر بودن تابع، ضابطه‌ی وارون آن را به دست آورید. (دامنه تابع وارون را نیز تعیین کنید.(تصویر در فایل) و … توجه: این فایل ها به صورت رایگان توسط موسسه موردنظر منتشر شده است.

1 2 3 4 80