سال: ۱۳۹۶
نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. حل کردن این چند نمونه سؤال که از شهرهای مختلف کشور برای شما دهمی‌ها قرار داده ‌شده است، باعث فهمیدن اشکالات خود در مباحث مختلف و رفع آن‌ها و درنتیجه افزایش آمادگی شما برای امتحان می‌شود. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: مفاهیم زیر را تعریف کنید. ۱)ایزوتوپ                    ۲)amu فرمول شیمیایی هریک از ترکیبات زیر را بنویسید. ۱)سدیم فسفید                  ۲)کلسیم نیترید با افزایش […]

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زیست دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. درس زیست شناسی بدون شک مهم‌ترین درس برای شما دانش آموزان تجربی هست که کسب نمره‌ی بالا در امتحان این درس برای شما بااهمیت می‌باشد. امیدواریم این چند نمونه سؤال در کسب این نمره به شما کمک نماید. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: اجزای سازنده لایه زیر مخاط لوله گوارش را بنویسید؟ جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. خروج گلوکز و ……………… از یاخته‌های روده به ……………. با روش انتشار تسهیل شده صورت می‌گیرد. و […]

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. چون بگشایم ز سر مو، شکن         ماه ببیند رخ خود را به من مقصود از قسمت مشخص شده در عبارت زیر چیست؟ دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند. حفظ شعر: ابیات زیر را کامل کنید: گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب……………………………. و …

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. حل این سؤالات برای شما دانش آموزان که می‌خواهید در امتحان نمره ی خوبی کسب کنید پیشنهاد می شود. نمونه‌ای از سؤالات که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: کامیونی به جرم Ton6 ابتدا با تندی km/h 72 در جهت مثبت محور xها و پس از مدتی با تندی km/h36 در جهت منفی محورy ها حرکت می‌کند. تغییر انرژی جنبشی کامیون چند ژول است؟ ویژگی‌های کلی جامدات، تقسیم‌بندی آن‌ها و چگونگی دستیابی به آن‌ها را مختصراً شرح دهید. پمپ یک ماشین آتش‌نشانی در هر […]

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. در درس ریاضی هر چقدر بیشتر تمرین حل نمایید، آمادگی شما برای امتحان بیشتر می‌شود، پس این سؤالات را بعد از مطالعه‌ی این درس حل کنید تا در روز امتحان با آمادگی کامل حاضر شوید. نمونه‌ای از سؤالاتی که در این فایل‌ها آمده عبارت‌اند از: در یک دنباله‌ی حسابی مجموع سه جمله اول ۶- است و مجموع سه جمله دوم ۲۱ است. جمله عمومی را مشخص کنید. طول مستطیلی ۳ واحد بیشتر از عرض آن است. اگر بدانیم که مساحت آن ۲۸ سانتی‌متر مربع […]

1 8 9 10 11 12 191