ماه: فروردین ۱۳۹۶
دانلود جزوه سیستم انحراف رودخانه سد های بتنی

دانلود جزوه سیستم انحراف رودخانه سد های بتنی

دانلود رایگان جزوه سیستم انحراف رودخانه سد های بتنی در این پست شما می‌توانید جزوه سیستم انحراف رودخانه سد های بتنی استاد مهندس نوید اقاجانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۴۴ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: سمنان حجم فايل: ۳MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مدیریت پیمان های پیمانکاری

دانلود جزوه مدیریت پیمان های پیمانکاری

دانلود رایگان جزوه مدیریت پیمان های پیمانکاری در این پست شما می‌توانید جزوه مدیریت پیمان های پیمانکاری استاد علی مدقالچی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۲۲۶ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه فولاد پیشرفته دانشگاه تفرش

دانلود جزوه فولاد پیشرفته دانشگاه تفرش

دانلود رایگان جزوه فولاد پیشرفته دانشگاه تفرش در این پست شما می‌توانید جزوه فولاد پیشرفته استاد دکتر ديلمی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۶۹ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: تفرش درس: طراحی سازه های فولادی پیشرفته موضوع پروژه: بادبندهای برون محور و اصول حاکم بر طراحی انها حجم فايل: ۸MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه زلزله ارشد دکتر علیرضا آذربخت

دانلود جزوه زلزله ارشد دکتر علیرضا آذربخت

دانلود رایگان جزوه زلزله ارشد دکتر علیرضا آذربخت در این پست شما می‌توانید جزوه زلزله ارشد استاد دکتر علیرضا اذربخت را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۰۵ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: اراک حجم فايل: ۲۲MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دکتر تابش پور در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله استاد دکتر تابش پور را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۷۰ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: عنوان: مهندسی زلزله پیشرفته حجم فايل: ۲۳MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی

دانلود رایگان جزوه تئوری الاستیسیته دکتر میرزایی در این پست شما می‌توانید جزوه تئوری الاستیسیته استاد دکتر میرزایی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۲۸ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: تربیت مدرس حجم فايل: ۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی

دانلود جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی

دانلود رایگان جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی در این پست شما می‌توانید جزوه اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فولادی که توسط آقای یوسف رضا خادمیان تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۳۲۵ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۷MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دکتر فدائی در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله که توسط دکتر ابراهيم فدائی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۱۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: ازاد اسلامی واحد فراهان حجم فايل: ۳MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله استاد دکتر دانش اشتیانی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۴۳ صفحه دارد و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: نویسنده: عباس محبوبی دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی حجم فايل: ۱۹MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه مهندسی زلزله افتخاری

دانلود جزوه مهندسی زلزله افتخاری

دانلود رایگان جزوه مهندسی زلزله افتخاری در این پست شما می‌توانید جزوه مهندسی زلزله که توسط آقای مهدی افتخاری تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه ۱۱۱ صفحه داشته و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: دانشگاه: ازاد اسلامی واحد رشت حجم فايل: ۲۱MB زبان نوشته: فارسی

دانلود جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند

دانلود جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند

دانلود رایگان جزوه پایداری سازه دانشگاه سهند در این پست شما می‌توانید جزوه پایدای سازه ها که توسط آقای كريم عابدی تهیه و تنظیم شده است، به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه از دانشگاه صنعتی سهند بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱۹MB زبان نوشته: فارسی

دانلود حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی

دانلود حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی

دانلود رایگان حل تمرین پایداری سازه دکتر نیازی در این پست شما می‌توانید حل المسائل پایداری سازه نوشته‌ی دکتر نیازی را به طور رایگان دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این جزوه انگلیسی بوده و دارای سایر مشخصات زیر می‌باشد: حجم فايل: ۱۵MB

1 2 3 26