سال: 2017
نمونه سوال تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس تاریخ همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد. چرا فتح شام براي اعراب مسلمان از اهميت زيادي برخوردار بود؟ هدف معاويه از توسعه نيروي دريايي و گسترش فتوحات دريايي چه بود؟ يكي از زمينه ها و علل شكوفايي علمي و فرهنگي مسلمانان در عصر عباسيان را بنويسيد. چرا ايرانيان در ابعاد مختلف در برابر بني اميه به مبارزه پرداختند؟ به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد. كدام خليفه اموي شيوه متفاوت در حكومت اتخاذ كرد؟ تغييرات و اصلاحات […]

نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس جامعه شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم.  نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد. چه زماني فرد در محدوده جهان ذهني خود زندگي می‌کند؟ دو نمونه از فرهنگ‌هایی كه با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود جهان را به دو منطقه مركزي و پيراموني تقسيم می‌کنند، را نام ببريد. مدينه تغلب چگونه جامعه‌ای است؟ پيامد غلبه قدرت‌هایی مانند سلجوقيان و خوارزمشاهيان بر فرهنگ اسلامي چه بود؟ روشنگري در دو سده هفدهم و هجدهم، بیش‌تر چه رويكردي داشت؟ در هنر مدرن، توجه هنرمندان بر […]

نمونه سوال روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال روانشناسی یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس روانشناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم.  نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد. روش علمي را با اجزاي سه گانه اش مختصراً توضيح دهيد. شناخت را تعريف كنيد و به ترتيب منظور از شناخت پايه و شناخت عالي چيست؟ به ترتيب در مصرع «زينهار از قرين بد زينهار» و « با سيه دل چه سود گفتن وعظ» اشاره به كدام عامل رشد دارد؟ منظور از تفكر احتمالگرا و مهارت فراحافظه به عنوان دو مشخصه رشد شناختي دوره نوجواني چيست؟ اينكه در مشاغلي […]

نمونه سوال عربی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال عربی یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: عین ما طلب منک. (آنچه از تو خواسته شده را مشخص کن) 1- احب عباد الله الی الله انفعهم لعباده. (اسم التفضیل) 2- و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (اسم فاعل) 3- قبر کورش یجذب سیاحا من دون العالم. (اسم النکره) 4- ایاک و مصادقه الکذاب، فانه کالسراب. (اسم المبالغه) اعرب ما تحته خط. (نقش آن چه را زیرش خط است، بنویس.) 1- من یسجل هدفا یذهب الی النهائی 2- الله اعلم بما تعملون و […]

نمونه سوال فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فلسفه یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس فلسفه همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد. در ديدگاه روان‌شناسی رفتارگرا انسان چگونه ماشيني است؟ در فلسفه‌ای كه ارزش اخلاقي وابسته به منافع فردي يا عمومي است اخلاق به چه وضعي در می‌آید؟ وجه مشترك همه اشياء و امور چيست؟ تعيين كنيد هر سؤال مربوط به كدام رشته علوم انساني يا فلسفه است؟ با توجه به تغييرات در طبيعت اين سؤال پيش می‌آید كه آيا اصل هستي موجودات متغير است يا ثابت؟ آيا انسان می‌تواند خود […]

نمونه سوال ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی و آمار یازدهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس ریاضی و آمار همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل‌ عبارت‌اند از: ارزش گزاره‌های زیر را تعیین کنید: الف) عدد 24 بر 3 یا 5 بخش‌پذیر است. ب) اگر k فرد باشد، آنگاه K به توان 2 نیز فرد است. پ) اگر تقریباً 25 درصد داده‌ها قبل از چارک اول باشند، آنگاه واریانس، جذر انحراف معیار است و برعکس. گزاره‌های فارسی زیر را به نمادهای ریاضی تبدیل کنید. الف) چهار برابر جذر عددی برابر است با نصف مربع همان عدد. ب) مجموع مکعبات […]

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس انسان و محیط زیست همراه با جواب را قرار داده‌ایم. در چند سال اخیر با کاهش بارندگی و آب پشت سدها و آلودگی روزهای بیشتری نسبت به سال‌های قبل و … توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست شده و یکی از این اقدامات اضافه کردن این درس به دروس رشته‌های نظری هست. تا نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر نسبت به محیط‌زیست پرورش دهند. امیدواریم با کسب نمره بالا در امتحان این درس، معدل خود را بهبود دهید.

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زمین شناسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. احتمالا دانش آموزان رشته‌ی تجربی با دروس حفظی نباید مشکلی داشته باشند و شاید یک نفر با یک‌بار خواندن به آمادگی خوبی می‌رسد، در مقابل ممکن هست شخصی دیگر باید چند بار مطالعه کند تا برای امتحان به‌خوبی آماده شود، پس براساس توانایی‌های خود مطالعه کنید نه براساس نحوه‌ی مطالعه دوستان خود.

نمونه سوال نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. اصلی‌ترین سؤال که بیشترین نمره را معمولاً در امتحان این درس دارد، نوشتن متن برای یکی از موضوعات از چند موضوع گفته‌شده دبیر موردنظر است. که کافیست علاوه بر نوشتن متن خوب، نشانه‌های نگارشی و املای واژگان را در متن خود رعایت کنید.

نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی یازدهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال یازدهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. به طور کلی فایل زبر شامل سوالاتی از قبیل: نوشتن نثر روان برای اشعار و عبارت های ادبی معنی کردن کلمات در عبارات نوشتن املای درست کلمات و …

1 2 3 96