دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۶

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۶

دانلود رایگان و مستقیم سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۶

سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری 96

نکته: (لینک دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۶ در پایین نوشته قرار گرفته است)

 

بهتر است کمی زمان برای خواندن متن زیر قرار دهید

 

بهتر است جای لیست های بلند بیهوده خود را به لیست های کوچکتر بدهید.

.

از تهیه لیست‌های طوماری و بیهوده کارهای روزانه‌تان صرف‌نظر کنید، به این دلیل اینکه چنین لیست‌هایی فقط برای خاک خوردن نوشته می‌شوند.

اصلاً تا حالا توانسته‌اید چنین لیست‌هایی را به اتمام برسانید؟؟

اگر کمی فکر کنید می‌بینید بعد از انجام تعدادی از آن‌ها خسته شده و دیگر تلاشی برای اتمام آن‌ها نکرده‌اید و یا به‌گونه‌ای سرهم بندی کرده و خودتان را گول‌زده‌اید.

هر چه تعداد موارد انجام نشده کارهایی مورد نظرتان بیشتر باشد احساس ناراحتی هم بیشتر و در نهایت دیگر به آن‌ها توجهی نکرده و استرس بر شما غلبه می‌کند.

اما یک راه‌حل ساده هم وجود دارد و آن این است که لیست‌های طوماری و بلند خود را به لیست‌های کوچک‌تر تبدیل کرده، به عنوان مثال یک لیست ۱۰۰ موردی را به ۱۰ لیست ۱۰ موردی تبدیل کنید و با انجام ۱ مورد از لیست ۱۰ تایی ۱۰ درصد کار را انجام داده‌اید درست است که ما ۹۹ درصد کار را هنوز انجام نداده‌ایم ولی در عوض زمانی که به لیست نگاه می‌کنیم دچار استرس و کاهش انگیزه نمی‌شوید و کم‌کم ۹۹ درصد دیگر را به اتمام می‌رسانید.

با آنکه از نظر خیلی‌ها ساده و بی‌فایده به نظر می‌رسد ولی تقسیم وظایف و تبدیل آن‌ها به بخش‌های کوچک‌تر اثر بسزایی بر روی انگیزه و خلاقیت شما دارد.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنید این است که وظایف و آیتم‌های مهم‌تر را در بالای لیست و پس از انجام آن سراغ آیتم بعدی بروید که باعث می‌شود همیشه فقط یک آیتم مهم‌ترین آیتم و وظیفه به شمار آید و به دنبال آن تنها بر روی یک آیتم تمرکز کرده باشید.

 

فایلعنوان درس
دانـــــلود
زبان و ادبیات فارسی
دانـــــلود
جغرافیای سیاسی
دانـــــلود
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانـــــلود
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانـــــلود
ژئومورفولوژی
دانـــــلود
آب و هواشناسي
دانـــــلود
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانـــــلود
علوم اقتصادی
دانـــــلود
اقتصاد نفت و گاز
دانـــــلود
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانـــــلود
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانـــــلود
تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانـــــلود
تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانـــــلود
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانـــــلود
تاریخ - تاریخ اسلام
دانـــــلود
تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانـــــلود
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانـــــلود
الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانـــــلود
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانـــــلود
الهیات - ادیان و عرفان
دانـــــلود
الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانـــــلود
الهیات - کلام
دانـــــلود
فقه شافعی
دانـــــلود
مشاوره
دانـــــلود
علم اطلاعات و دانش شناسی
دانـــــلود
مدیریت بازرگانی
دانـــــلود
مدیریت دولتی
دانـــــلود
مدیریت صنعتی
دانـــــلود
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانـــــلود
مدیریت
دانـــــلود
مدیریت فناوری اطلاعات
دانـــــلود
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانـــــلود
کارآفرینی
دانـــــلود
گردشگری
دانـــــلود
مالی
دانـــــلود
حسابداری
دانـــــلود
علوم ارتباطات
دانـــــلود
باستان شناسي
دانـــــلود
محیط زیست - برنامه ریزی
دانـــــلود
مدرسی معارف اسلامی
دانـــــلود
علوم اجتماعی
دانـــــلود
جمعیت شناسی
دانـــــلود
مددکاری اجتماعی
دانـــــلود
فلسفه
دانـــــلود
فلسفه - منطق
دانـــــلود
فلسفه - علم
دانـــــلود
فلسفه تعلیم و تربیت
دانـــــلود
برنامه ریزی درسی
دانـــــلود
مدیریت آموزشی
دانـــــلود
روان شناسي تربيتي
دانـــــلود
تكنولوژي اموزشي
دانـــــلود
اموزش عالي
دانـــــلود
روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
دانـــــلود
سنجش واندازه گيري
دانـــــلود
روان شناسي
دانـــــلود
حقوق عمومي
دانـــــلود
حقوق جزاوجرم شناسي
دانـــــلود
حقوق بين الملل عمومي
دانـــــلود
حقوق خصوصي
دانـــــلود
حقوق نفت وگاز
دانـــــلودمجموعه علوم سياسي
دانـــــلود
مطالعات زنان
دانـــــلود
زبان وادبيات عرب
دانـــــلود
محيط زيست
دانـــــلود
مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانـــــلود
مكانيزاسيون كشاورزي
دانـــــلود
علوم ومهندسي باغباني
دانـــــلود
علوم ومهندسي صنايع غذايي
دانـــــلود
مهندسي اقتصادكشاورزي
دانـــــلود
فراورده هاي چندسازه چوب
دانـــــلود
صنايع خميروكاغذ
دانـــــلود
مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
دانـــــلود
مديريت منابع خاك
دانـــــلود
علوم دامي
دانـــــلود
علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
دانـــــلود
علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
دانـــــلود
علوم ومهندسي اب -منابع اب
دانـــــلود
علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
دانـــــلود
ژنتيك وبه نژادي گياهي
دانـــــلود
زراعت
دانـــــلود
علوم علف هاي هرز
دانـــــلود
بيوتكنولوژي كشاورزي
دانـــــلود
بوم شناسي زراعي
دانـــــلود
ترويج واموزش كشاورزي
دانـــــلود
توسعه كشاورزي
دانـــــلود
حشره شناسي كشاورزي
دانـــــلود
بيماري شناسي گياهي
دانـــــلود
علوم جنگل -جنگلداري ومسائل اقتصادي
دانـــــلود
علوم جنگل -مهندسي جنگل
دانـــــلود
علوم جنگل -جنگل شناسي
دانـــــلود
تكثيروپرورش ابزيان
دانـــــلود
شيلات -عمل اوري
دانـــــلود
شيلات -توليد و بهره برداري
دانـــــلود
علوم ومهندسي مرتع
دانـــــلود
مديريت وكنترل بيابان
دانـــــلود
علوم ومهندسي ابخيزداري
دانـــــلود
بيولوژي واناتومي چوب
دانـــــلود
مديريت پروژه
دانـــــلود
معماري
دانـــــلود
شهرسازي
دانـــــلود
پژوهش هنر
دانـــــلود
مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانـــــلود
مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانـــــلود
جراحي دامپزشكي
دانـــــلود
مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانـــــلود
بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانـــــلود
بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانـــــلود
راديولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
پاتولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
بهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانـــــلود
بيوشيمي
دانـــــلود
بهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانـــــلود
بهداشت موادغذايي
دانـــــلود
بهداشت خوراك دام
دانـــــلود
اپيدميولوژي
دانـــــلود
انگل شناسي دامپزشكي
دانـــــلود
باكتري شناسي
دانـــــلود
ويروس شناسي
دانـــــلود
قارچ شناسي
دانـــــلود
ايمني شناسي
دانـــــلود
بيوتكنولوژي
دانـــــلود
فناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانـــــلود
سم شناسي
دانـــــلود
فارماكولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
فيزيولوژي
دانـــــلود
اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانـــــلود
بافت شناسي مقايسه اي
دانـــــلود
بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانـــــلود
اموزش زبان فرانسه
دانـــــلود
زبان فرانسه
دانـــــلود
اموزش زبان روسي
دانـــــلود
اموزش زبان الماني
دانـــــلود
آموزش زبان انگليسي
دانـــــلود
زبان وادبيات انگليسي
دانـــــلود
ترجمه
دانـــــلود
زبان شناسي
دانـــــلود
فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانـــــلود
زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانـــــلود
زمين شناسي نفت
دانـــــلود
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانـــــلود
زمين شناسي اب شناسي
دانـــــلود
زمین شناسی مهندسی
دانـــــلود
زمین شناسی زیست محیطی
دانـــــلود
زمین شناسی پترولوژی
دانـــــلود
زمین شناسی اقتصادی
دانـــــلود
زمین شناسی تکتونیک
دانـــــلود
شیمی - شیمی فیزیک
دانـــــلود
شیمی - شیمی آلی
دانـــــلود
شیمی - شیمی تجزیه
دانـــــلود
شیمی - شیمی معدنی
دانـــــلود
شيمي كاربردي
دانـــــلود
شيمي -شيمي پليمر
دانـــــلود
فيتوشيمي
دانـــــلود
هواشناسي
دانـــــلود
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانـــــلود
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانـــــلود
زيست شناسي -سلولي وتكويني گياهي
دانـــــلود
علوم جانوري -فيزيولوژي جانوري
دانـــــلود
علوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري
دانـــــلود
علوم جانوري -تكويني
دانـــــلود
زيست شناسي -سلولي وملكولي
دانـــــلود
بيوشيمي
دانـــــلود
زيست شناسي -ژنتيك ملكولي
دانـــــلود
زيست شناسي -ميكروبيولوژي
دانـــــلود
بيوفيزيك
دانـــــلود
زيست فناوري ميكروبي
دانـــــلود
آمار
دانـــــلود
رياضي محض
دانـــــلود
رياضي كاربردي
دانـــــلود
فيزيك دريا
دانـــــلود
زيست شناسي دريا
دانـــــلود
علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانـــــلود
فيزيك
دانـــــلود
فوتونيك
دانـــــلود
ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانـــــلود
ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانـــــلود
ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانـــــلود
ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانـــــلود
علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانـــــلود
ريززيست فناوري
دانـــــلود
بيوانفورماتيك
دانـــــلود
علوم كامپيوتر
دانـــــلود
علوم شناختي
دانـــــلود
مهندسي برق -الكترونيك
دانـــــلود
مهندسي برق -مخابرات
دانـــــلود
مهندسي برق -قدرت
دانـــــلود
مهندسي برق -كنترل
دانـــــلود
مهندسي عمران -سازه
دانـــــلود
مهندسي عمران -زلزله
دانـــــلود
مهندسي عمران -ژئوتكنيك
دانـــــلود
مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانـــــلود
مهندسي عمران -راه وترابري
دانـــــلود
مهندسي عمران -سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانـــــلود
مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانـــــلود
مهندسي عمران -حمل ونقل
دانـــــلود
مهندسي عمران -مديريت ساخت
دانـــــلود
مهندسي عمران -محيطزيست
دانـــــلود
مهندسي نقشه برداري -ژئودزي
دانـــــلود
مهندسي نقشه برداري -فتوگرامتري
دانـــــلود
مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانـــــلود
مهندسي نقشه برداري -سيستم اطلاعات جغرافيايي
دانـــــلود
مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد
دانـــــلود
مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات
دانـــــلود
مهندسي مكانيك -ديناميك كنترل وارتعاشات
دانـــــلود
مهندسي مكانيك -تبديل انرژي
دانـــــلود
مهندسي دريا
دانـــــلود
مهندسي هوافضا-ائروديناميك
دانـــــلود
مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
دانـــــلود
مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
دانـــــلود
مهندسي هوافضا-ديناميك پروازوكنترل
دانـــــلود
مهندسي معدن -اكتشاف
دانـــــلود
مهندسي معدن -استخراج
دانـــــلود
مهندسي معدن -فراوري موادمعدني
دانـــــلود
مهندسي معدن -مكانيك سنگ
دانـــــلود
مهندسي پليمر-پليمر
دانـــــلود
مهندسي پليمر-رنگ
دانـــــلود
مهندسي محيطزيست -منابع اب
دانـــــلود
مهندسي محيطزيست -اب وفاضلاب
دانـــــلود
مهندسي محيطزيست -موادزائدجامد
دانـــــلود
مهندسي محيطزيست -الودگي هوا
دانـــــلود
مهندسي پزشكي -بيوالكتريك
دانـــــلود
مهندسي پزشكي -بيومكانيك
دانـــــلود
مهندسي پزشكي -بيومتريال
دانـــــلود
مهندسي صنايع
دانـــــلود
مهندسي نفت -اكتشاف
دانـــــلود
مهندسي نفت
دانـــــلود
مهندسي كامپيوتر-نرم افزاروالگوريتم
دانـــــلود
مهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانـــــلود
مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
دانـــــلود
مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش
دانـــــلود
مهندسي فناوري اطلاعات
دانـــــلود
مهندسي موادومتالورژي
دانـــــلود
مهندسي شيمي
دانـــــلود
مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي
دانـــــلود
فناوري نانو-نانومواد
دانـــــلود
فناوري نانو-نانوالكتريك
دانـــــلود
مهندسي هسته اي -كاربردپرتوها
دانـــــلود
مهندسي هسته اي -راكتور
دانـــــلود
مهندسي هسته اي -پرتوپزشكي
دانـــــلود
مهندسي هسته اي -گداخت
دانـــــلود
مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دانـــــلود
مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
دانـــــلود
مهندسي سيستم هاي انرژي

 

  دفترچه های شماره دو

دانـــــلود
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانـــــلود
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانـــــلود
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانـــــلود
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانـــــلود
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانـــــلود
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانـــــلود
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۴۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *