دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۳

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۳

دانلود رایگان و مستقیم سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۳

سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری 93

نکته: (لینک دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی دکتری ۹۳ در پایین نوشته قرار گرفته است)

 

بهتر است کمی زمان برای خواندن متن زیر قرار دهید

 

بهتر است جای لیست های بلند بیهوده خود را به لیست های کوچکتر بدهید.

.

از تهیه لیست‌های طوماری و بیهوده کارهای روزانه‌تان صرف‌نظر کنید، به این دلیل اینکه چنین لیست‌هایی فقط برای خاک خوردن نوشته می‌شوند.

اصلاً تا حالا توانسته‌اید چنین لیست‌هایی را به اتمام برسانید؟؟

اگر کمی فکر کنید می‌بینید بعد از انجام تعدادی از آن‌ها خسته شده و دیگر تلاشی برای اتمام آن‌ها نکرده‌اید و یا به‌گونه‌ای سرهم بندی کرده و خودتان را گول‌زده‌اید.

هر چه تعداد موارد انجام نشده کارهایی مورد نظرتان بیشتر باشد احساس ناراحتی هم بیشتر و در نهایت دیگر به آن‌ها توجهی نکرده و استرس بر شما غلبه می‌کند.

اما یک راه‌حل ساده هم وجود دارد و آن این است که لیست‌های طوماری و بلند خود را به لیست‌های کوچک‌تر تبدیل کرده، به عنوان مثال یک لیست ۱۰۰ موردی را به ۱۰ لیست ۱۰ موردی تبدیل کنید و با انجام ۱ مورد از لیست ۱۰ تایی ۱۰ درصد کار را انجام داده‌اید درست است که ما ۹۹ درصد کار را هنوز انجام نداده‌ایم ولی در عوض زمانی که به لیست نگاه می‌کنیم دچار استرس و کاهش انگیزه نمی‌شوید و کم‌کم ۹۹ درصد دیگر را به اتمام می‌رسانید.

با آنکه از نظر خیلی‌ها ساده و بی‌فایده به نظر می‌رسد ولی تقسیم وظایف و تبدیل آن‌ها به بخش‌های کوچک‌تر اثر بسزایی بر روی انگیزه و خلاقیت شما دارد.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنید این است که وظایف و آیتم‌های مهم‌تر را در بالای لیست و پس از انجام آن سراغ آیتم بعدی بروید که باعث می‌شود همیشه فقط یک آیتم مهم‌ترین آیتم و وظیفه به شمار آید و به دنبال آن تنها بر روی یک آیتم تمرکز کرده باشید.

فایلكد و عنوان رشته امتحاني(دفترچه شماره 1)
دانـــــلود
2101 – علوم جغرافيايي /1
دانـــــلود
2102 - علوم جغرافيايي /2
دانـــــلود
2103 - علوم جغرافيايي /3
دانـــــلود
2104 - علوم جغرافيايي /4
دانـــــلود
2105 - علوم جغرافيايي /5
دانـــــلود
2106 - مجموعه علوم اقتصادي
دانـــــلود
2107 - مجموعه علوم تاريخي /1
دانـــــلود
2108 - مجموعه علوم تاريخي /2
دانـــــلود
2109 - مجموعه علوم تاريخي /3
دانـــــلود
2110 - مجموعه علوم اجتماعي /1
دانـــــلود
2111 - مجموعه علوم اجتماعي /2
دانـــــلود
2113 - حقوق عمومي
دانـــــلود
2114 - حقوق جزاوجرم شناسي فقه وحقوق جزا
دانـــــلود
2115 - حقوق بين الملل عمومي
دانـــــلود
2116 - حقوق خصوصي فقه وحقوق خصوصي
دانـــــلود
2117 - مجموعه علوم سياسي
دانـــــلود
2118 - مجموعه مديريت
دانـــــلود
2119 - حسابداري
دانـــــلود
2120 - علم اطلاعات ودانش شناسي
دانـــــلود
2121 - مجموعه فلسفه
دانـــــلود
2122 - مجموعه علوم تربيتي /1
دانـــــلود
2123 - مجموعه علوم تربيتي /2
دانـــــلود
2124 - مجموعه علوم تربيتي /3
دانـــــلود
2125 - مجموعه علوم تربيتي /4
دانـــــلود
2126 - مجموعه علوم تربيتي /5
دانـــــلود
2127 - مجموعه علوم تربيتي /6
دانـــــلود
2128 - مجموعه علوم تربيتي /7
دانـــــلود
2130 - مجموعه علوم تربيتي /8
دانـــــلود
2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانـــــلود
2132 - سنجش واندازه گيري
دانـــــلود
2133 - مجموعه روان شناسي
دانـــــلود
2134 - مجموعه باستان شناسي
دانـــــلود
2135 - محيطزيست
دانـــــلود
2136 - مجموعه كارافريني
دانـــــلود
2137 - اينده پژوهي
دانـــــلود
2138 - مجموعه الهيات /1
دانـــــلود
2139 - مجموعه الهيات /2
دانـــــلود
2140 - مجموعه الهيات /3
دانـــــلود
2141 - مجموعه الهيات /4
دانـــــلود
2143 - مجموعه كلام
دانـــــلود
2144 - فقه شافعي
دانـــــلود
2145 - مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانـــــلود
2146 - حقوق نفت وگاز
دانـــــلود
2147 - اقتصادنفت وگاز
دانـــــلود
2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
دانـــــلود
2149 - مجموعه مالي
دانـــــلود
2150 - مطالعات زنان
دانـــــلود
2151 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانـــــلود
2152 - مجموعه تربيت بدني /1
دانـــــلود
2153 - مجموعه تربيت بدني /2
دانـــــلود
2154 - مجموعه تربيت بدني /3
دانـــــلود
2155 - مجموعه تربيت بدني /4
دانـــــلود
2156 - مجموعه تربيت بدني /5
دانـــــلود
2201 - علوم زمين /1
دانـــــلود
2202 - علوم زمين /2
دانـــــلود
2203 - علوم زمين /3
دانـــــلود
2204 - علوم زمين /4
دانـــــلود
2205 - علوم زمين /5
دانـــــلود
2206 - علوم زمين /6
دانـــــلود
2208 - علوم زمين /7
دانـــــلود
2209 - علوم زمين /8
دانـــــلود
2210 - علوم زمين /9
دانـــــلود
2211 - مجموعه شيمي /1
دانـــــلود
2212 - مجموعه شيمي /2
دانـــــلود
2213 - مجموعه شيمي /3
دانـــــلود
2214 - مجموعه شيمي /4
دانـــــلود
2215 - مجموعه شيمي /5
دانـــــلود
2218 - فيتوشيمي
دانـــــلود
2219 - هواشناسي
دانـــــلود
2220 - زيست شناسي /1
دانـــــلود
2221 - زيست شناسي /2
دانـــــلود
2222 - زيست شناسي /3
دانـــــلود
2223 - علوم جانوري /1
دانـــــلود
2224 - علوم جانوري /2
دانـــــلود
2225 - علوم جانوري /3
دانـــــلود
2226 - زيست شناسي /4
دانـــــلود
2227 - بيوشيمي
دانـــــلود
2228 - زيست شناسي /5
دانـــــلود
2229 - زيست شناسي /6
دانـــــلود
2230 - بيوفيزيك
دانـــــلود
2231 - زيست فناوري ميكروبي
دانـــــلود
2232 - امار
دانـــــلود
2233 - مجموعه رياضي /1
دانـــــلود
2234 - مجموعه رياضي /2
دانـــــلود
2235 - فيزيك دريا
دانـــــلود
2236 - زيست شناسي دريا
دانـــــلود
2237 - نانوفيزيك
دانـــــلود
2238 - مجموعه فيزيك
دانـــــلود
2239 - فوتونيك
دانـــــلود
2240 - ژئوفيزيك /1
دانـــــلود
2241 - ژئوفيزيك /2
دانـــــلود
2242 - ژئوفيزيك /3
دانـــــلود
2243 - ژئوفيزيك /4
دانـــــلود
2244 - نانوشيمي
دانـــــلود
2245 - ريززيست فناوري /نانوبيوتكنولوژي /
دانـــــلود
2246 - بيوانفورماتيك
دانـــــلود
2247 - علوم كامپيوتر
دانـــــلود
2248 - مجموعه علوم شناختي
دانـــــلود
2301 - مجموعه مهندسي برق /1
دانـــــلود
2302 - مجموعه مهندسي برق /2
دانـــــلود
2303 - مجموعه مهندسي برق /3
دانـــــلود
2304 - مجموعه مهندسي برق /4
دانـــــلود
2305 - مجموعه مهندسي برق /5
دانـــــلود
2306 - مجموعه مهندسي برق /6
دانـــــلود
2307 - مجموعه مهندسي عمران /1
دانـــــلود
2308 - مجموعه مهندسي عمران /2
دانـــــلود
2309 - مجموعه مهندسي عمران /3
دانـــــلود
2310 - مجموعه مهندسي عمران /4
دانـــــلود
2311 - مجموعه مهندسي عمران /5
دانـــــلود
2312 - مجموعه مهندسي عمران /6
دانـــــلود
2313 - مجموعه مهندسي عمران /7
دانـــــلود
2314 - مجموعه مهندسي عمران /8
دانـــــلود
2315 - مجموعه مهندسي عمران /9
دانـــــلود
2316 - مجموعه مهندسي عمران /10
دانـــــلود
2317 - مهندسي نقشه برداري /1
دانـــــلود
2318 - مهندسي نقشه برداري /2
دانـــــلود
2319 - مهندسي نقشه برداري /3
دانـــــلود
2320 - مهندسي نقشه برداري /4
دانـــــلود
2321 - مجموعه مهندسي مكانيك /1
دانـــــلود
2322 - مجموعه مهندسي مكانيك /2
دانـــــلود
2323 - مجموعه مهندسي مكانيك /3
دانـــــلود
2324 - مجموعه مهندسي مكانيك /4
دانـــــلود
2325 - مجموعه مهندسي مكانيك /5
دانـــــلود
2326 - مجموعه مهندسي مكانيك /6
دانـــــلود
2327 - مجموعه مهندسي مكانيك /7
دانـــــلود
2328 - مجموعه مهندسي مكانيك /8
دانـــــلود
2329 - مجموعه مهندسي مكانيك /9
دانـــــلود
2330 - مهندسي دريا
دانـــــلود
2331 - مهندسي هوا-فضا/1
دانـــــلود
2332 - مهندسي هوا-فضا/2
دانـــــلود
2333 - مهندسي هوا-فضا/3
دانـــــلود
2334 - مهندسي هوا-فضا/4
دانـــــلود
2335 - مهندسي معدن /1
دانـــــلود
2336 - مهندسي معدن /2
دانـــــلود
2337 - مهندسي معدن /3
دانـــــلود
2338 - مهندسي معدن /4
دانـــــلود
2339 - مجموعه مهندسي پليمر/1
دانـــــلود
2341 - مجموعه مهندسي پليمر/2
دانـــــلود
2343 - مهندسي محيطزيست /1
دانـــــلود
2344 - مهندسي محيطزيست /2
دانـــــلود
2345 - مهندسي محيطزيست /3
دانـــــلود
2346 - مهندسي محيطزيست /4
دانـــــلود
2347 - مهندسي پزشكي /1
دانـــــلود
2348 - مهندسي پزشكي /2
دانـــــلود
2349 - مهندسي پزشكي /3
دانـــــلود
2350 - مجموعه مهندسي صنايع
دانـــــلود
2353 - مهندسي نفت -مخازن
دانـــــلود
2354 - مهندسي كامپيوتر/1
دانـــــلود
2355 - مهندسي كامپيوتر/2
دانـــــلود
2356 - مهندسي كامپيوتر/3
دانـــــلود
2359 - مهندسي موادومتالورژي
دانـــــلود
2360 - مهندسي شيمي /1
دانـــــلود
2361 - مهندسي شيمي /2
دانـــــلود
2362 - مهندسي شيمي /3
دانـــــلود
2363 - علوم وفناوري نانو/1
دانـــــلود
2364 - علوم وفناوري نانو/2
دانـــــلود
2365 - مهندسي هسته اي /1
دانـــــلود
2366 - مهندسي هسته اي /2
دانـــــلود
2367 - مهندسي هسته اي /3
دانـــــلود
2369 - مهندسي هسته اي /4
دانـــــلود
2370 - مهندسي نساجي /1
دانـــــلود
2371 - مهندسي نساجي /2
دانـــــلود
2372 - مهندسي فناوري اطلاعات
دانـــــلود
2373 - مهندسي سيستمهاي انرژي
دانـــــلود
2401 - مجموعه محيطزيست /1
دانـــــلود
2402 - مجموعه محيطزيست /2
دانـــــلود
2403 - مجموعه محيطزيست /3
دانـــــلود
2404 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانـــــلود
2405 - مكانيزاسيون كشاورزي
دانـــــلود
2406 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
دانـــــلود
2407 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
دانـــــلود
2408 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/3
دانـــــلود
2409 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/4
دانـــــلود
2411 - بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي محصولات باغباني
دانـــــلود
2412 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /1
دانـــــلود
2413 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
دانـــــلود
2414 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
دانـــــلود
2415 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /4
دانـــــلود
2416 - اقتصادكشاورزي
دانـــــلود
2418 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /1
دانـــــلود
2419 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /2
دانـــــلود
2420 - مجموعه علوم خاك /1
دانـــــلود
2421 - مجموعه علوم خاك /2
دانـــــلود
2422 - مجموعه علوم خاك /3
دانـــــلود
2423 - مجموعه علوم خاك /4
دانـــــلود
2424 - مجموعه علوم دامي /1
دانـــــلود
2425 - مجموعه علوم دامي /2
دانـــــلود
2426 - مجموعه علوم دامي /3
دانـــــلود
2427 - مجموعه علوم ومهندسي اب /1
دانـــــلود
2428 - مجموعه علوم ومهندسي اب /2
دانـــــلود
2429 - مجموعه علوم ومهندسي اب /3
دانـــــلود
2430 - هواشناسي كشاورزي
دانـــــلود
2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانـــــلود
2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانـــــلود
2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانـــــلود
2435 - مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي
دانـــــلود
2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانـــــلود
2437 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /1
دانـــــلود
2438 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
دانـــــلود
2439 - حشره شناسي كشاورزي
دانـــــلود
2440 - بيماري شناسي گياهي
دانـــــلود
2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانـــــلود
2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانـــــلود
2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانـــــلود
2444 - مجموعه شيلات /1
دانـــــلود
2445 - مجموعه شيلات /3
دانـــــلود
2447 - مجموعه شيلات /2
دانـــــلود
2448 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
دانـــــلود
2449 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
دانـــــلود
2450 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
دانـــــلود
2451 - كشاورزي هسته اي /كشاورزي هسته اي /اصلاح نباتات وبي
دانـــــلود
2452 - مجموعه علوم طيور
دانـــــلود
2453 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /3
دانـــــلود
2501 - مديريت پروژه وساخت
دانـــــلود
2502 - معماري
دانـــــلود
2503 - شهرسازي
دانـــــلود
2504 - پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانـــــلود
2505 - مرمت /1
دانـــــلود
2506 - مرمت /2
دانـــــلود
2601 - امارزيستي
دانـــــلود
2602 - اموزش بهداشت
دانـــــلود
2603 - انگل شناسي پزشكي
دانـــــلود
2604 - ايمني شناسي پزشكي
دانـــــلود
2605 - بيوشيمي باليني
دانـــــلود
2606 - ژنتيك پزشكي
دانـــــلود
2608 - فيزيولوژي
دانـــــلود
2609 - فيزيك پزشكي
دانـــــلود
2610 - ويروس شناسي پزشكي
دانـــــلود
2612 - زيست فناوري پزشكي
دانـــــلود
2613 - بهداشت حرفه اي
دانـــــلود
2614 - علوم تشريحي
دانـــــلود
2615 - پرستاري
دانـــــلود
2616 - بهداشت محيط
دانـــــلود
2617 - باكتري شناسي پزشكي
دانـــــلود
2618 - هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون
دانـــــلود
2619 - قارچ شناسي پزشكي
دانـــــلود
2701 - جراحي دامپزشكي
دانـــــلود
2702 - مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانـــــلود
2703 - بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانـــــلود
2704 - بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانـــــلود
2705 - راديولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
2706 - كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
2707 - پاتولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
2708 - بهداشت وبيماريهاي طيور
دانـــــلود
2709 - بيوشيمي
دانـــــلود
2710 - بهداشت ابزيان
دانـــــلود
2711 - بهداشت موادغذايي
دانـــــلود
2714 - انگل شناسي دامپزشكي
دانـــــلود
2715 - باكتري شناسي
دانـــــلود
2716 - ويروس شناسي
دانـــــلود
2718 - ايمني شناسي
دانـــــلود
2719 - بيوتكنولوژي /زيست فناوري /
دانـــــلود
2722 - فارماكولوژي دامپزشكي
دانـــــلود
2723 - فيزيولوژي
دانـــــلود
2724 - اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانـــــلود
2725 - بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانـــــلود
2801 - زبان وادبيات فارسي
دانـــــلود
2802 - زبان وادبيات عرب
دانـــــلود
2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانـــــلود
2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانـــــلود
2805 - مجموعه زبان روسي
دانـــــلود
2806 - زبان الماني
دانـــــلود
2807 - اموزش زبان انگليسي
دانـــــلود
2808 - زبان وادبيات انگليسي
دانـــــلود
2809 - ترجمه
دانـــــلود
2810 - مجموعه زبان شناسي
دانـــــلود
2811 - فرهنگ وزبانهاي باستاني

 

فایلدفترچه شماره 2
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم پايه (1)
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم پايه (2)
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم پايه (3)
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم پايه (4)
دانـــــلود
كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
دانـــــلود
كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
دانـــــلود
كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
دانـــــلود
كليه رشت هاي گروه آزمايشي هنر
دانـــــلود
گروه آْزمايشي علوم پزشكي (1)
دانـــــلود
گروه آزمايشي علوم پزشكي (2)
دانـــــلود
كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان - كدرشته 2801 و 2811
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان عربي
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان فرانسه
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان روسي
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان آلماني
دانـــــلود
گروه آزمايشي زبان - كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۴۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *